Husbanken

Ingen skal være bostedsløse!

Del
Husbanken satser på å nå nullvisjonen gjennom samarbeid med norske storbyer. Fra før er Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger med storbynettverket. Nå blir 19 flere kommuner innlemmet.
NED TIL NULL: Ingen skal være bostedsløse, ifølge den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem».
NED TIL NULL: Ingen skal være bostedsløse, ifølge den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem».

For å nå målet om at ingen skal være bostedsløse må vi, ifølge seniorrådgiver i Husbanken, Tine Larsson, samarbeide, tørre å tenke nytt og drive tverrfaglig utviklingsarbeid.

– Sammen kan vi få det til. Vår erfaring og forskning viser at oppmerksomhet på problemet, kunnskap og erfaringsdeling er nøkkelen til å skape boligsosiale resultater, sier hun.

3325 bostedsløse i 2020

Antall bostedsløse i Norge har sunket sakte, men sikkert, siden tellingene startet i 1996. Da var det 6200 bostedsløse. Dette tallet er omtrent halvert i den siste kartlegginga i uke 48 i 2020. Og dette kan, ifølge undersøkelser, tilskrives at store og mellomstore kommuner har jobbet systematisk over lang tid med å redusere bostedsløshet.

– Men fortsatt er det 3325 bostedsløse i landet og det er flest i de største byene. Derfor er det naturlig å samarbeide med de som har størst utfordringer, sier Larsson.

Samarbeid med 24 kommuner

I tillegg til Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger, som var med fra før, er nå også disse inkludert i Husbankens storbynettverk: Asker, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Tønsberg, Fredrikstad, Bodø, Ullensaker, Halden, Sandnes, Lillestrøm, Nordre Follo, Indre Østfold, Lørenskog, Moss, Ålesund, Sarpsborg, Skien og Sandefjord.

På gata i Oslo

I forrige kartlegging hadde Oslo 821 bostedsløse. Noen av dem ble Norges befolkning kjent med gjennom tv-serien Petter uteligger, hvor filmskaperen Petter Nyquist levde sammen med andre bostedsløse i Oslos kalde gater i 52 dager i 2016. Petter Nyquist har vært inspirator for Husbankens nye storbysatsing.

– Han delte sterke historier med oss på oppstartsmøtet vi hadde i desember 2021, forteller Larsson.

Ikke bare Oslo

Men også andre kommuner har bostedsløse innbyggere. Bergen hadde 402 i siste telling, Trondheim 113, Stavanger 104 og Drammen 58. De nye kommunene som er invitert inn i samarbeidet hadde alle et sted mellom 18 og 140 bostedsløse i 2020.

Husbanken har kartlagt antall bostedsløse hvert fjerde år siden 1996. Ifølge siste kartlegging er en typisk bostedsløs en enslig mann i 30-årene, født i Norge, har vært bostedsløs lenge, er avhengig av rusmidler og har sosialhjelp som inntektskilde.

Tiltak i kommunene

Og kommunene har ulike strategier for å håndtere utfordringene. Mange har ulike midlertidige botilbud som krisebolig, natthjem ol, i tillegg til ordinære kommunale boliger, bofellesskap, hardbruksboliger og andre boligløsninger, bemannede og ubemannede.

– Oslo kommune har et eget program for rusfeltet og skal i 2022 starte jevnlige kartlegginger av bostedsløse, mens Trondheim kommune, blant annet, jobber med leie til eie for å hjelpe folk inn i egen bolig og ut av hjelpeapparatet, forteller Larsson.

Begge disse tiltakene er i tråd med forslag i den nasjonale strategien Alle trenger et trygt hjem.

Hittil har kommunene vurdert utfordringer, definert problemstillinger og skissert forslag til løsninger de skal arbeide videre med. Fremover skal kommunene møtes jevnlig og dele erfaringer fra arbeidet som forhåpentligvis vil bidra til at alle får bo godt og trygt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NED TIL NULL: Ingen skal være bostedsløse, ifølge den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem».
NED TIL NULL: Ingen skal være bostedsløse, ifølge den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem».
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom