Avinor

Etablerer grønt luftfartsprogram 

Del
(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser.

-Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til bærekraftig virksomhet for å fortsatt ha eksistensgrunnlag i framtiden. Pandemien og krigen i Ukraina har satt hele bransjen i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette dette arbeidet på vent. Avinor vil ta et særskilt ansvar for å legge infrastrukturen til rette for null- og lavutslippsløsninger, og gjør både luftrom og infrastruktur tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. 

Norge som arena for forskning og utvikling 

Det nye programmet er en videreføring av samarbeidsavtalen om et grønt innovasjons- og testsenter for grønn luftfart, som ble inngått mellom partene i 2021. I påvente av ny luftfartsstrategi vil en sentral oppgave være å fasilitere dialog, samarbeid og erfaringsdeling slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger, samt arrangere konferanser og tematiske møter. 

-SINTEF ønsker at programmet skal gjøre det enklere for nasjonale og internasjonale innovatører å bruke Norge som arena for forskning og innovasjon. Dette innebærer å mobilisere virkemiddelapparatet, samt å koble programmet til andre internasjonaleFoU-arenaer. Viser et potensiale i å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden, sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF. 

Regulatorisk tilrettelegging 

Luftfartstilsynet vil spille en viktig rolle i denne prosessen som sivil luftfartsmyndighet. Luftfartstilsynet skal legge til rette for et hensiktsmessig rammeverk for testing og utvikling, tilby generell veiledning og bidra i sikkerhetsarbeidet. Samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og European AviationSafetyAgency (EASA) vil også kunne bidra på områder som sertifisering og regelverksutvikling. 

-Luftfartstilsynet vil bidra til sikker integrering av ny teknologi og at regulatoriske forhold ivaretas.  Det inkluderer blant annet å vurdere en regulatorisk «sandkasse»,for å legge til rette for å prøve ut ny teknologi i et tilpasset miljø, med vekt på bred læring, og samarbeid med øvrige myndigheter, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. 

Potensiale for nye norske arbeidsplasser 

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri ser potensiale for verdiskaping og nye norske arbeidsplasser i teknologiutviklingen som er knyttet til det grønne skiftet i luftfarten: 

-Det er viktig at vi er med og påvirker nye løsninger som er til beste for luftfarten i Norge og som forsterker norske industribedrifters teknologiske forsprang i det grønne skiftet. Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og bidra til å øke norsk teknologieksport. 

Grønt luftfartsprogram vil i første omgang finansieres av de fire partnerne og organiseres som et felles prosjekt frem til etablering av egen organisasjon. 

 

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye