Statens vegvesen

Disse veiprosjektene vil Vegvesenet prioritere

Del
Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag oversendt til Samferdselsdepartementet.
Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. (Foto: Statens Vegvesen)
Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. (Foto: Statens Vegvesen)

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

- Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tydelige faglige anbefalinger

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Dette er et svar på oppdrag fra departementet.

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.

Verdier fraktes på vei

Vegdirektøren legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei.

Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med framkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

- Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

I tråd med porteføljeprioriteringer vil Vegvesenet en gang i året vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i NTP før eventuell oversendelse til politisk behandling.

- I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostandene går ned, sier vegdirektøren.

Politiske prioriteringer og krig i Europa

Det er signaler om at veibudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt. Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp. Det er derfor viktig for Statens vegvesen å jobbe godt med prosjektene for å få så mye vei for pengene som mulig.

Samtidig har krigen i Europa forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har rammet anleggsbransjen.

- Vegvesenet ønsker å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Det er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Drift og mindre prosjekter

I tillegg til de prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter mellom 200 millioner og en milliard kroner. Statens vegvesen har vurdert hele prosjektporteføljen av store og mindre prosjekter i sammenheng over lange strekninger. I sum gir dette god effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet.

Samtidig prioriterer Vegvesenet fortsatt høyt å ta best mulig vare på riksveiene gjennom flere mindre utbedringstiltak.

Vedlagt meldingen er:

  • Liste: Vegvesenets prioriteringen av store prosjekter 2023-27
  • Liste: Vegvesenets pågående prosjekter (under en milliard kroner)
  • Presentasjon: Pressekonferanse 10. mai 2022

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. (Foto: Statens Vegvesen)
Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. (Foto: Statens Vegvesen)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye