SpareBank 1 Østlandet

Bønder i Innlandet og Viken frykter klimaendringene mest

Del
Stadig flere gårdbrukere frykter konsekvensene av klimaendringene. Størst er frykten i Innlandet og Viken, hvor 8 av 10 bønder er redde for at klimaendringene skal gi skade på avlinger og landbruksareal.

Til sammenligning svarer 70 prosent av gårdbrukerne på landsbasis det samme. Dette er en økning på hele 16 prosent fra 2021. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjennomført blant 100 gårdeiere på vegne av SpareBank 1s forsikringsselskap, Fremtind.

– Vi forstår godt at mange bønder er bekymret for sine avlinger og gårdsbygninger. Klimaet blir stadig villere og mer uforutsigbart, med både tørkeperioder, styrtregn og flom, sier leder for skadeforsikring i SpareBank 1 Østlandet, Einar Van Doorn.

Foreløpig liten flomfare, men tørt

Selv om sannsynligheten for stor vårflom på Østlandet foreløpig betegnes som lav av NVE, kan det plutselig endre seg.

- Det er mindre snø i fjellet enn normalt, men skulle vi få varmeperioder kombinert med styrtregn kan likevel vassdrag raskt fylles opp og flyte over sine bredder, sier Van Doorn.

Dersom regnet uteblir, utgjør tørke en risiko.

- Går vi lenge uten noe særlig nedbør fremover, kan det hende bøndene må vanne langt tidligere enn normalt. Sjekk at vannings- og pumpeanlegg fungerer, og kontroller at forsikringer på disse anleggene er i orden, er rådet fra forsikringseksperten.

Forebygg skader

– Jordforbedring ved vekselbruk eller tilførsel av kompost eller biokull kan forebygge og begrense skader av både tørke og flom. Det er lurt å gjøre tiltak slik at jorda holder bedre på fuktigheten i tørre perioder og det blir mindre erosjon ved mye nedbør og flom, sier Van Doorn.

Ifølge Bondelaget er det er viktig for både miljøet og bondens inntjening å begrense erosjon. Jord som holder bedre på fuktigheten i tørre perioder vil kunne begrense bondens tap i perioder med tørke, som mange erfarte sommeren 2018.

– I tillegg kan det være smart å beplante langs bekker og elver for å forebygge erosjon langs elvebreddene. For å forebygge skred i skråninger er det viktig å ikke fjerne all vegetasjon med flatehogst, men i stedet drive såkalt plukkhogst ved å la en del trær og røtter stå igjen for å hindre jordskred, sier Van Doorn.

De yngste mest bekymret

Det er de yngste gårdbrukerne som er mest bekymret. 81 prosent av gårdbrukerne under 40 år frykter skader på avlinger og landbruksareal som følge av klimaendringer i fremtiden, mot 65 prosent av de som er over 50 år.

I undersøkelsen oppgir også nær 30 prosent at de frykter klimaendringer vil føre til skade på landbruksbygningene grunnet mer nedbør, flom og annet ekstremvær. Det er en økning på 5 prosentpoeng fra 2021.

Dette bør du gjøre for å begrense skader av styrtregn og flom:

  • Rydd vekk løse gjenstander i områder som er ekstra utsatt for flom og ekstrem nedbør.
  • Flytt rundballer, plastavfall, tømmer, plank og campingvogner. Alt som kan flyte bør sikres eller tas vekk fra utsatte områder.
  • Sjekk tilsigsarealet til gården og rydd vekk kvist og kvast i store og små vassdrag.
  • Sjekk alt av kulverter, stikkrenner og kummer til gjenlukkede bekker.
  • Rydd vekk alt fra kjellergulv og i første etasje.
  • Flytt dyr fra fjøs og dyrerom hvis det er fare for at vannet kan renne inn.
  • Kutt alt av strøm til driftsbygninger og til kjeller i våningshus.
  • Dokumenter alt dere gjør med mobilkamera – tilstand før og etter dere har ryddet.
  • Dokumenter alle eventuelle skader med mobilkamera og send inn til Naturskadeordningen til staten og forsikringsselskapet ditt.
  • Sette deg inn i Bondelagets flomveileder og sjekk tryggeresammen.no

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Einar Van Doorn, leder skadeforsikring i SpareBank 1 Østlandet
Einar Van Doorn, leder skadeforsikring i SpareBank 1 Østlandet
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med 1 225 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt og andre tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Akershus og Innlandet, og har en forretningskapital på 245 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye