Husbanken

Startlånsrekord for femte år på rad

Del
Kommunene lånte ut 13,5 milliarder i startlån til bolig til vanskeligstilte i 2021. Utlånene økte med 1,7 milliarder kroner fra året før. 2021 var dermed det femte året på rad med rekord i startlånsutbetalinger fra kommunene, viser tall fra Husbankens årsrapport.
Barnefamilier er en prioritert målgruppe i den sosiale boligpolitikken.
Barnefamilier er en prioritert målgruppe i den sosiale boligpolitikken.

Det er et sentralt mål i den sosiale boligpolitikken at flere skal kunne eie sin egen bolig, også blant innbyggere med lav inntekt. Derfor har startlån gjennom flere år vært prioritert innenfor Husbankens utlånsvirksomhet. Kommunene har fulgt opp de statlige føringene og prioritert å gi flere innbyggere startlån til kjøp av egen bolig.

- Tallene viser at kommunene bruker startlånsordningen stadig mer aktivt og gir flere barnefamilier og andre med lav inntekt mulighet til å kjøpe seg en egnet bolig, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

To av tre startlånskroner til barnefamilier

Kommunene har fulgt regjeringens oppfordring og prioritert gode boforhold for barnefamilier. Av totalt 7 391 startlån som kommunene utbetalte, gikk over 4 200 lån til barnefamilier. Siden de som regel trenger større boliger enn andre, gikk så mye som to av tre utbetalte startlånskroner til barnefamilier.

- Om lag 34 000 barn bor trangt, i leid bolig og har foreldre med lav inntekt. For å hjelpe barn som bor dårlig må hensynet til barnets beste vektlegges ved vurdering av lån og tilskudd til familien, sier Kaldheim.

Størst utlån i store bykommuner

Det ble utbetalt startlån i 317 av landets 356 kommuner i 2021. Ikke overraskende, var startlånsutbetalingene størst i store bykommuner med mange innbyggere og høye boligpriser. Øverst på listen ligger Oslo kommune, som utbetalte 1,5 milliarder kroner i startlån, fordelt på 555 låntakere. Deretter følger Bergen (904 millioner kroner/434 lån), Stavanger (473 millioner kroner/192 lån), Trondheim (462 millioner kroner/232 lån) og Drammen (372 millioner kroner/163 lån).

I den andre enden av skalaen finner vi mange småkommuner med lave boligpriser, få innbyggere og få utbetalte startlån. Det er imidlertid stadig flere mindre kommuner som bruker startlån aktivt både for å tiltrekke seg arbeidskraft og bidra til å skape mer aktivitet i lokale boligmarkeder som ofte har lav aktivitet. Gode eksempler på aktiv startlånsbruk i mindre kommuner finner vi i kommuner som Frøya (37 millioner kroner/22 lån), Karlsøy (27 millioner kroner/21 lån) og Lyngen (26 millioner kroner/16 lån).

Fakta om startlån

  • Kommunene låner midler til startlån fra Husbanken, som de låner ut videre til egne innbyggere
  • Hovedmålgruppen er økonomisk vanskeligstilte husstander som ikke kan få lån i private banker. Barnefamilier prioriteres
  • Et gjennomsnittlig startlån i 2021 var på 1,8 millioner kroner, som utgjorde 90,5 % av gjennomsnittlig kjøpesum på 2,0 millioner kroner
  • Om lag 90 prosent av dem som fikk startlån i 2021 hadde under 300 000 kroner i årlig husstandsinntekt (justert for forbruksenheter)

Husbankens årsrapport 2021

Detaljert statistikk om startlån på husbanken.no: https://statistikk.husbanken.no/lan/startlan

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Barnefamilier er en prioritert målgruppe i den sosiale boligpolitikken.
Barnefamilier er en prioritert målgruppe i den sosiale boligpolitikken.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom