Statens vegvesen

Vil utvikle en karbonnøytral vegsektor i Norge

Del
Hvordan kan vi skape en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050? Det skal Statens vegvesen og NTNU finne ut i felleskap.
Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen
Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen

Visjonen i Nasjonal transportplan (NTP) er å nå et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Bærekraft og reduserte klimautslipp er strategiske mål i både NTP og i virksomhetsstrategien til Statens vegvesen.

Derfor har Statens vegvesen og Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø ved NTNU gått sammen om å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å realisere en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge.

Samarbeidet skal bidra til økt forskningsaktivitet, framtidsrettet utdanning og tiltak som fremmer idéutvikling og innovasjon fra deltakende fagmiljøer og studenter ved NTNU og Statens vegvesen.

Viktig avtale

– Bærekraft er styrende for all virksomhet i Statens vegvesen, og ett av toppmålene som vi driver etter, er å bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål. Denne avtalen med NTNU er et viktig ledd i det arbeidet, forteller vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektøren framhever også FNs bærekraftmål som en rettesnor på alle områder av Statens vegvesens virksomhet.

– Det betyr at vi skal bygge, vedlikeholde og drifte et vegnett som ivaretar dagens og framtidas transportbehov, er trygt og tilgjengelig og medfører minst mulig ulempe for klima og miljø.

FNs Bærekraftsmål er også styrende for NTNUs samfunnsoppdrag.

– Bærekraftsmål nummer 17: «Samarbeid for å nå målene», er helt essensielt for at vi skal nå de øvrige 16 målene. Da er det viktig med gode partnerskap, slik samarbeidet med Statens vegvesen åpner for, sier Anne Borg, rektor ved NTNU.

Halvere utslippene

For å nå målene i Parisavtalen må Norge redusere utslippene med 50-55 prosent sammenlignet med 1990-nivå, og regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Statens vegvesen har også som mål å redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent fram mot 2030.

– Utvikling av nye teknologier og markeder er sentralt ved omstillingen til et lavutslippssamfunn, og jeg har store forventninger til samarbeidet med NTNU, sier Dahl Hovland.

I tillegg til karbonnøytralitet har EU vedtatt en «Green Deal Policy» som er i tråd med FNs bærekraftmål. Å bevare naturmangfold og arealer vil bli stadig viktigere i kommende vegprosjekter.

Veikart mot bærekraft

Samarbeidspartene vil begynne med å utarbeide et veikart for en karbonnøytral vegsektor i Norge innen 2050, og som oppfyller bærekraftsmål. Veikartet skal beskrive tiltak, identifisere kunnskapshull og metodikk for gjennomføringen av tiltakene.

– NTNU vil bidra med utvikling av ny kunnskap og kandidater som kan føre til realisering av visjonen om en karbonnøytral vegsektor innen 2050. Prosjektarbeidet vil forutsette et tett samspill mellom fagpersoner i Statens vegvesen, vitenskapelige ansatte på NTNU og studenter fra de aktuelle deltakende fagmiljøene, samt næringsaktører, sier Anne Borg.

Intensjonsavtalen mellom Statens vegvesen og NTNU har en varighet på fem år, med mulighet for forlengelse i fem år til.

Fakultet for ingeniørvitenskap og Institutt for bygg- og miljøteknikk er vertskap for samarbeidet ved NTNU. Styringsgruppen består av:

  • Olav Bolland, dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), NTNU
  • Vikas Thakur, instituttleder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
  • Per Morten Lund, direktør ved Transport og samfunn, Statens vegvesen
  • Grethe Vikane, avdelingsdirektør samfunnsutvikling og klima ved Transport og Samfunn, Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Vikas Thakur
Instituttleder
Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
Tel: 412 95 717
vikas.thakur@ntnu.no

Bilder

Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen
Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye