GK Gruppen

GKs års- og bærekraftsrapport 2021: Vi rigger for lønnsom og bærekraftig vekst

Del
GK offentliggjør i dag sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2021. GKs klimagassutslipp fortsetter å gå ned, i tråd med målet om å halvere egne utslipp innen 2030, samtidig som en større del av vårt klimafotavtrykk er med i denne rapporteringen. Reduksjon i egne utslipp skyldes blant annet overgang til elbiler.

— Gjennom 2021 fortsatte vi å bygge fremtidens GK: Vi tok viktige skritt når det gjelder våre strategiske hovedsatsinger. Vi har satt GK tydelig på kartet i det grønne skiftet i byggenæringen. Vi leverte overskudd. Og, våre medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark har fortsatt å hjelpe kundene på beste vis gjennom nok et koronaår, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i sitt forord til års- og bærekraftsrapporten.

Positive økonomiske resultater

På den økonomiske fronten leverte GK overskudd for andre år på rad, etter flere år med negativ bunnlinje. Likevel er lønnsomheten fortsatt ikke der den bør være i alle deler av konsernet, i stor grad på grunn av omstruktureringskostnader. Servicevirksomheten er svært solid, og fortsetter sin gode utvikling. Vi har også jobbet godt og målrettet for å styrke lønnsomheten innen entreprise.

Vi har økt ordrereserven gjennom året. Samtidig har vi jobbet bevisst med risikostyring i prosjektporteføljen. Vi skal vokse, men vi vil fortsette å sette lønnsomhet høyere enn kraftig vekst.

Pådriver for det grønne skiftet

På samme måte som års- og bærekraftsrapporten oppsummerer GKs finansielle situasjon per 31.12.2021, gir den et grundig bilde av hvordan konsernet har arbeidet med bærekraft gjennom året, med fokus på mål, tiltak og resultater.

— Bærekraft ligger i kjernen av vår strategi og vi har som ambisjon å være absolutt ledende i vår næring. Byggenæringen står for enorme utslipp av klimagasser, og altfor mange bygg sløser med energi. Samfunnet og kundene ser at dette må endres, og GK er godt posisjonert for å hjelpe dem å få det til, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft.

Som et stort og ansvarlig selskap forventes det at GK tar ansvar for mer enn den finansielle bunnlinjen. Vi må også ta ansvar for vår påvirkning på mennesker og miljø. Dette er tredje gangen vi rapporterer i tråd med et ESG-rammeverk og det hjelper oss med å knytte konkrete mål, tiltak og resultater for klima og miljø, sosial bærekraft og ansvarlig drift til vår virksomhetsstyring.

I GKs års- og bærekraftsrapport kan du lese mer om hvordan GK bidrar til FNs bærekraftsmål og hvordan vi er en pådriver for det grønne skiftet, blant annet gjennom aktiv deltakelse i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

Attraktiv arbeidsgiver med fokus på kompetanseutvikling

I årene fremover vil vi håndtere stadig mer avanserte prosjekter for kunder som krever målbare resultater. Nøkkelen til smartere og mer bærekraftig drift av bygg ligger i digitalisering og systematisk analyse av driftsdata. Det stimulerer oss og bidrar til vår egen kompetanseutvikling.

— Vi setter oss ambisiøse mål for GK og for vårt samfunnsbidrag og det er kompetanse, kreativitet og kraftanstrengelser underveis som gjør at vi når målet. Vi må sørge for å tiltrekke oss og holde på de beste folkene. Vi skal rett og slett være den mest attraktive arbeidsgiveren for flinke folk som ønsker å bruke hele den teknologiske verktøykassa, fra stordata til skiftenøkkel, for å gjøre byggenæringen og samfunnet mer bærekraftig, sier Lisø.

GK jobber langs flere akser for å være en attraktiv arbeidsplass. Spennende utviklingsmuligheter, et solid grunnleggende arbeidsmiljø og medarbeidernes sikkerhet er fundamentet. I tillegg arbeider vi bevisst for økt mangfold. Kjønnsbalansen i byggenæringen er alt for dårlig i hele Skandinavia. Derfor har vi satt klare mål for å øke kvinneandelen på alle nivåer i konsernet. GK skal være en moderne kunnskapsbedrift som tiltrekker oss de beste folkene, uavhengig av kjønn.

GKs års- og bærekraftsrapport 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om GK Gruppen

GK Gruppen
GK Gruppen
Ryenstubben 12
0679 Oslo

22 97 47 00https://www.gk.no

GK Gruppen er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner med en omsetning på 6 milliarder kroner. Med rundt 3000 ansatte og over 80 kontorer i Norge, Sverige og Danmark, leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

www.gk.no | www.gk.se | www.gk.dk

Følg pressemeldinger fra GK Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GK Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GK Gruppen

GK Gruppen 1. kvartal 2023: God start på året12.5.2023 09:10:00 CEST | Pressemelding

Fortsatt høyt aktivitetsnivå gav vekst i omsetningen og økt resultatmargin for GK i første kvartal. Solid ordreinngang gir en rekordhøy ordrereserve i et skandinavisk marked som fortsatt er preget av usikkerhet. En god balanse mellom entreprise- og servicevirksomheten bidrar til robusthet og fleksibilitet. Økt interesse for energieffektivisering og bærekraftig rehabilitering av bygg understøtter GKs strategiske retning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom