NGI

Bystyret i Oslo sier ja til å bygge Campus Ullevål

Del
Nybygget som skal reises i Sognsveien 72 blir et senter for forskning og innovasjon innenfor klima, energi, miljø og geofag, med plass til 1500 arbeidsplasser. Campus Ullevål vil være ett av de første utviklingsprosjektene i Oslo Science City.
Campus Ullevål vil være et senter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljøfag. I stedet for dagens parkeringsplass får bydelen Ullevål et offentlig tilgjengelig grønt torg.
Campus Ullevål vil være et senter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljøfag. I stedet for dagens parkeringsplass får bydelen Ullevål et offentlig tilgjengelig grønt torg.

– Campus Ullevål vil bli et kraftsenter for innovasjon, en arena for samarbeid og deling, og et svært viktig bidrag til innovasjonsdistriktet Oslo Science City, sier administrerende direktør i Norges Geotekniske Institutt - NGI, Lars Andresen om at bystyret onsdag 27. april sa ja til detaljreguleringsplanen for Campus Ullevål.

– For NGIs virksomhet var det avgjørende å få nye og større lokaler for at vi skal kunne utføre samfunnsoppdraget vårt. I tillegg vil Campus Ullevål få en størrelse og funksjon som gjør at vi vil kunne utvikle samarbeid med andre aktører innen forskning, innovasjon og næringsliv, sier Andresen.

– Klima, energi og miljø er et sentralt satsingsområde for Oslo Science City. Det er gledelig at NGI nå kan realisere sine ambisiøse planer for Campus Ullevål. Dette blir et viktig bidrag til utviklingen av et internasjonalt ledende innovasjonsdistrikt midt i Oslo, sier administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye i en kommentar.

I tillegg til NGI er det allerede klart at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en del av Campus Ullevål.

Mer enn et ordinært kontorbygg

Campus Ullevål vil være et senter for forskning og innovasjon. I tillegg til kontorplasser vil bygget ha avanserte laboratorier og annen forskningsinfrastruktur, inkludert demonstrasjonsanlegg og pilotprosjekter. En del av dette vil være åpent for publikum.

– NGI forsker og utvikler løsninger for næringslivet og samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Vi er verdenskjent for våre laboratorier, men vi har vokst oss ut av de gamle kontorlokalene i Sognsveien 72. Nå får vi lokaler som er store nok og fleksible nok til å sikre en framtidsrettet drift og som muliggjør samarbeid med andre fagmiljøer, sier Andresen.

– Styrket kompetanse på bærekraft og klima

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (AP), mener det å kunne samle kompetansemiljøer i Campus Ullevål er viktig.

– Det er bra at NGI får mulighet til å samle og utvikle viktig og samfunnsnyttig kompetanse på ett sted. Vi ser at innovasjon og samhandling blir enklere når miljøer samles. Det er selve grunntanken bak innovasjonsdistriktet. Campus Ullevål vil utvilsomt styrke kompetansen på bærekraft og klima, sier Evensen.

Leder av Byutviklingsutvalget i Oslo bystyre, James Stove Lorentzen (H), ønsker nytt bygg velkommen:

– Satsingen på Oslo Science City er en fremtidsrettet og svært viktig sak for Oslo. Fremtidens kjente og ukjente utfordringer løses best i tett samarbeid i kompetansetunge klynger. Sentralt i Oslo har vi en unik mulighet til å bringe universitet, sykehus og forskningsinstitusjoner sammen med privat næringsliv for å skape store verdier for samfunnet. Campus Ullevål blir en viktig aktør i denne visjonen.

Fra parkeringsplass til torg og møteplass

Med Campus Ullevål blir dagens parkeringsplass og bygg erstattet med torg, møteplasser og et Campusbygg på om lag 38 000 kvadratmeter i bruksareal – nesten én tredel vil være under terreng. Bygget vil få tre høyder. Det høyeste bygget vil bli 41,8 meter, de andre vesentlig lavere. Bygget får sterke bærekraftige kvaliteter i form av arkitektur, bygulvsutforming og valg og bruk av materialer. Formen på bygget ivaretar behovet til NGI og andre brukere. Det tar også hensyn til naboer og omgivelsene slik at skyggen faller på trafikkarealer og samtidig skjermer mot støy fra Ringveien.

– I stedet for dagens store parkeringsplass flytter vi bilene under bakken. Vi skaper et offentlig tilgjengelig bygulv i form av et frodig grønt torg, med småbutikker og mulighet for lek og læring. Det vil gi bydelen Ullevål et løft, sier administrerende direktør i Campus Ullevål, Siri Steinbakk.

Bygger og forsker parallelt

Globalt står bygg for om lag 40 prosent av klimagassutslippene. Klimavennlige bygg er derfor avgjørende for å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med byggeprosjektet vil NGI og NIVA, i samarbeid med byggebransjen, teste og demonstrere løsninger for blant annet miljøgeoteknikk, bruk av grunnvarme og håndtering av over- og restvann.
Rivningen av dagens NGI-bygg vil starte til sommeren, og det er antatt at Campus Ullevål vil stå ferdig om ca. tre år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Campus Ullevål vil være et senter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljøfag. I stedet for dagens parkeringsplass får bydelen Ullevål et offentlig tilgjengelig grønt torg.
Campus Ullevål vil være et senter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljøfag. I stedet for dagens parkeringsplass får bydelen Ullevål et offentlig tilgjengelig grønt torg.
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Gjennom årene har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og internasjonale eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, og utenlandskontorer med geoteknisk laboratorium i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

NGI ble formelt opprettet 1. januar 1953, underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). I 1985 ble NGI omgjort til en selvstendig stiftelse. Driftsvirksomheten (forskning og rådgivning) ble 1. januar 2024 overført til Norges Geotekniske Institutt AS, et aksjeselskap som eies 100 % av stiftelsen NGI.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye