Thon Eiendom

Knarvik Senter blir AMFI Knarvik

Del
Eigarane av Knarvik Senter skal bruke ein betydeleg sum på oppgradering av Knarvik Senter før senteret skal profilerast om til AMFI Knarvik i løpet av hausten 2022.
Knarvik Senter
Knarvik Senter

Eigarane av Knarvik Senter har nyleg bestemt å bruke ein betydeleg sum på å pusse opp Knarvik Senter i samband med omprofileringa til AMFI Knarvik. Det arbeidast no med å finne leverandørar til oppussinga. Arbeida skal starte i sommar og vil vere ferdige utpå hausten.

Det vil bli ein meir heilheitleg profil og ei synleg oppgradering på heile senteret. Fasaden vil få ei ansiktsløfting, og ny utvendig og innvendig skilting vil gjere det enklare for kundane å finne fram i senteret. I tillegg vil fellesområda inne i senteret få ei synleg og tidsriktig oppgradering.

Når arbeidet er gjennomført skal senteret offisielt bli AMFI Knarvik – Amfi-senter nummer 50 i landet! Den endelege datoen for omprofilering er snart klar.

 - Vi er glade for samarbeidet vi har fått til med Olav Thon Gruppen, og ser fram til at senteret blir eit Amfi-senter. Vi investerer no i ein felles oppgradering for heile senteret fram mot omprofilering til Amfi i haust. Amfi vil gje kundane våre gode opplevingar framover. Det vil skape ein god butikkmiks, som vil komme alle leigetakarane til gode. Med Amfi på laget er framtida positiv for Knarvik Senter, seier Geir Vatnøy på vegne av eigarane i Knarvik Senter.

Drift og utleige

I september 2021 blei Knarvik Senter ein del av Olav Thon Gruppen si kjøpesenterportefølje, og inngjekk ein forvaltningsavtale med Olav Thon Gruppen. Som ein del av avtalen blei Solveig Oksholm Hunhammer eigedomssjef, med ansvar for utleige av alle lokala i senteret.

- Leigetakarane er glade for ei etterlengta oppussing, og vi merkar også stor interesse frå nye aktørar som ønskjer å etablere seg på senteret. Vi har stor tru på at vi skal få inn butikkar og serveringsstader som gjer oss til eit endå meir attraktivt senter i framtida, seier Hunhammer.

Ho fortel om ei positiv utvikling i Knarvik Senter for tida. Så langt i år har senteret ei auke i omsetnad på 6,5 %.

- Senteret er ein viktig møteplass for handel og kultur i regionen, og mange vel å handle lokalt.

Strategiske investeringar

- Det er svært gledeleg å sjå at eigarane av Knarvik Senter både har vilje og evne til å foreta strategiske investeringar i kjøpesenteret. Vi trur dette er eit svært viktig strategisk grep for å sikre at Knarvik Senter skal bli den valde handelsdestinasjon for alle som bur i regionen, seier Ove Skrøvseth, Direktør forvaltningsoppdrag i Olav Thon Gruppen.

- Vi trur også oppgraderinga av Knarvik Senter vil vere med på utvikle Knarvik som regionsenter til glede for alle som bur i regionen.

Om Knarvik Senter

Knarvik Senter opna for første gong i 1978 og har sidan den gong blitt utvida og ombygd fleire gongar. I 2021 hadde senteret om lag 50 butikkar og ei butikkomsetning på nær 700 millionar. Kjøpesenteret er eigd av fleire lokale eigedomsselskap. Senteret er regionsenter i Nordhordland og ein viktig møtestad for handel og kultur i regionen.

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen er Norges største kjøpesenteraktør. Konsernet eig og forvaltar 84 kjøpesenter i Norge og 10 i Sverige. I 2021 var den totale butikkomsetninga på Olav Thon Gruppen sine norske kjøpesenter over 72 milliardar kroner

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Knarvik Senter
Knarvik Senter
Last ned bilde
Knarvik Senter
Knarvik Senter
Last ned bilde

Om Thon Eiendom

Thon Eiendom
Thon Eiendom
Stenersgata 2A
0184 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.thoneiendom.no

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom. Olav Thon Gruppen eier ca. 500 eiendommer i Norge og utlandet, og eier/forvalter 94 kjøpesentre i Norge og Sverige. 

 

Følg pressemeldinger fra Thon Eiendom

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Thon Eiendom på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Thon Eiendom

Thon Eiendom lanserer Skårerløkka Premium9.4.2021 09:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi har lenge hatt et ønske om å gi våre boligkjøpere noe ekstra i et boligprosjekt. I prosjekteringen av Skårerløkka salgstrinn 2, har vi derfor brukt tid på å fremme ekstra kvaliteter for beboerne. Samtidig har vi benyttet mulighetene som finnes i konsernet og fått inkludert ekstra fordeler fra flere av forretningsområdene våre. Derfor har vi valgt å kalle salgstrinn 2 for Skårerløkka Premium, sier direktør for boligsalg Tonje Marie Haugbro.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom