Husbanken

Husbanken deler ut ni masterstipender

Del
Hva er et hjem? Hvorfor gjenbrukes ikke byggematerialer mer? Må alle eie bolig? Hvordan påvirker Husbankens ordninger vanskeligstiltes muligheter på boligmarkedet? Dette er noen av spørsmålene masterstudenter med stipend fra Husbanken skal søke svar på.
STUDIER: 10 masteroppgaver med boligrelaterte problemstillinger får stipend fra Husbanken. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
STUDIER: 10 masteroppgaver med boligrelaterte problemstillinger får stipend fra Husbanken. (ILLUSTRASJON: Husbanken)

Husbanken ønsker å utvikle ny kunnskap og nytenkning om boligsosialt arbeid og -politikk.

270.000 kroner totalt

– Vi deler derfor ut stipender på 30.000 kroner til masteroppgaver som berører Husbankens arbeidsfelt hvert år, sier rådgiver i Husbanken, Anne Camilla Vaalund.

I år er det tolv masterstudenter fordelt på ni oppgaver som får stipend fra Husbanken.

– Vi fikk mange gode søknader i år. I fjor delte vi ut seks stipender, konstaterer Vaalund.

Les om fjorårets tildeling her: Masterstipend fra Husbanken til seks studenter | Husbanken 

Tematisk spennvidde

Og temaene spenner vidt. Hør bare på dette: Hvilket potensial har boliger med delte løsninger, som bofellesskap med fellesrom? Det skal Natasha Espelid søke svar på. Fredrik Dalen og Adrian Søndergaard lurer på om kunstig intelligens kan bidra til mer effektive byggeprosesser.

Har offentlige satsinger på områdeløft en verdi for private boligaktører? Det spør Gry Brenne og Audun Husdal Pedersen om i sitt masterprosjekt, mens Hanna Mørk vil finne ut hvorfor byggeindustrien ikke gjenbruker byggematerialer mer.

Hvilke kriterier for bokvalitet bør legges til grunn for planlegging i Tromsø, spesielt med tanke på utfordringer i arktiske byrom? Det er tema for Ingvild Aas Ravlums oppgave, som er en del av et større samarbeidsprosjekt med Tromsø kommune.

Hvordan kan Husbanken ta distriktspolitiske hensyn for å understøtte en bærekraftig samfunnsutvikling? spør Bård Ivar Basmo som skal intervjue ledere i ti kommuner for å finne svar på det.

Alternativ til eierlinja?

Det norske boligregimet er todelt, med en stor kommersiell boligsektor og en liten kommunal. Hanna Skilbrein Bøens oppgave skal se på utviklingen av en bredere kommunal boligpolitikk i norske storbyer. Vil politikken som foreslås i Oslo, Bergen og Trondheim representere et alternativ til eierlinja i norsk boligpolitikk?

– Denne er vi spent på. Det vil være interessant å se om storbyene nærmer seg en tredje boligsektor, altså et alternativ til å kjøpe eller leie på et kommersielt marked, eller leie av kommunen med økonomisk støtte. Innsikten kan også ha overføringsverdi til mindre kommuner med tilsvarende utfordringer, sier Vaalund.

Eierlinja er også tema i Hedvig Marie Westerns og Henriette Husebye Haugs oppgave, men fra en helt annen innfallsvinkel. De skal vurdere hvordan Husbankordningene lån til boligkvalitet og lån til utleiebolig, påvirker vanskeligstiltes evne til å komme inn på eiermarkedet.

Hva er et hjem?

Petter Tomren Ludvigsen berører også eierlinja i sin oppgave om hvilke faktorer det er som gjør en bolig til et hjem. Hva har arkitekturen å si? Og hvordan påvirker disposisjonsformen (eie/leie) hjem-følelsen?

Alle prosjektene får altså 30.000 kroner hver i stipend fra Husbanken.

– Nå gleder vi oss til å få inn masse ny boligkunnskap, smiler Vaalund.

Disse får masterstipend

Søker Tittel
Natasha Espelid Bolig og delingskultur i Stavanger
Fredrik Dalen
Adrian Søndergaard
Innovasjon og nyskaping i eiendomsutviklingsbransjen. Hvilke effekter har bruken av Spacemaker AI i tidligfase eiendomsutvikling?
Gry Brenne
Audun Husdal Pedersen
Kan deltagelse/involvering i områdeløft gi merverdi for private boligaktører?
Hanna Mørk Muligheter og barrierer for ombruk av byggematerialer i byggeindustrien
Ingvild Aas Ravlum Strategic housing: The social sustainable city - the role of strategic planning for local housing heterogenity
Hanna Skilbrein Bøen Boligpolitikk for alternative boligmodeller i norske kommuner
Hedvig Marie Western
Henriette Husebye Haug
En vurdering av Husbankens låneordninger til bransjeaktører
Bård Ivar Basmo Boligutvikling i distriktskommuner og Husbankens virkemidler
Petter Tomren Ludvigsen Hva er et hjem?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STUDIER: 10 masteroppgaver med boligrelaterte problemstillinger får stipend fra Husbanken. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
STUDIER: 10 masteroppgaver med boligrelaterte problemstillinger får stipend fra Husbanken. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
Last ned bilde
Anne Camilla Vaalund
Anne Camilla Vaalund
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye