Miljødirektoratet

Nye tiltak skal begrense skader av havnespy 

Del
Ozonbobling, bruk av dykkere og målrettet innsats i havnene som er hardest angrepet er blant tiltakene for å begrense miljøskadene av havnespy.
–  Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Rudolf Svensen
–  Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Rudolf Svensen

Havnespy har allerede etablert seg flere steder i landet. Nå oppfordrer Miljødirektoratet brukere av småbåthavner til å sjekke båt- og fiskeutstyr jevnlig, og fjerne havnespy på en trygg måte. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann. 

–  Båtsesongen er i gang, og fritidsbåteiere og andre brukere av småbåthavner blir nå svært viktige i kampen mot videre spredning avhavnespy, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Vanskelig å utrydde - mulig å begrense 

Miljødirektoratet, i samarbeid med statsforvalterne, går nå ut med informasjon til de fritidsbåthavnene på Vestlandet som er hardest angrepet av havnespy. Tiltaket er basert på anbefalinger i en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).  

Komiteen vurderer det som svært vanskelig å fullstendig utrydde den fremmede og invaderende sjøpungarten havnespy fra norske farvann. Dette skyldes artens sprednings- og reproduksjonspotensiale, og erfaringer fra andre land som har problemer med havnespy 

Sammenlignet med andre europeiske land er etableringen av havnespy i Norge fortsatt relativt begrenset. Komiteens oppfatning er at det skal være mulig å redusere forekomstene av havnespy i Norge med målrettede tiltak mot videre spredning, og tiltak for å forhindre ukontrollert vekst i områder hvor sannsynligheten for videre spredning er stor.  

–  Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha på artsmangfold, oppdrettog begroing på fartøyer og konstruksjoner som bryggepæler, akvakulturanlegg og oljerigger, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Ta båten opp til tørk 

Mens Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet retter veiledningen sin mot yrkesfiskere og kommersiell skipstrafikksetter Miljødirektoratet inn hovedinnsatsen mot private båteiere og havner der arten har rukket å etablere seg.

– Det er en samlet innsats på flere områder som må til for å hindre videre spredning av havnespy, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

For båteiere som har hatt båt og utstyr liggende i sjøen i vinter, med eller uten havnespy, er det mest effektivt å fjerne eller hindre spredning av havnespy på en av disse fire måtene: 

  • Sett båten og utstyr på land til tørk i én uke. 
  • Spyl og skrap båt og utstyr. Pass på at spylevann ikke havner i sjøen. 
  • Plasser begrodde objekter i ferskvann i minst seks timer. 
  • Pakk inn i plast, og fyll med ferskvann som får virke i minst seks timer.  

Dykkere og ozonbobling 

Basert på anbefalingene i den nye rapporten vil det bli testet ut to metoder for å bekjempe havnespy. Det ene tiltaket går ut på at dykkere fjerner alle synlige kolonier i et område der havnespy har etablert seg. Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet vil også teste ut bruk av ozonbobling mot havnespy i lukkede basseng, for å se om dette kan fjerne arten. Andre studier har vist at havnespy dør av klorin, på grunn av en kjemisk prosess som kalles oksidering. Siden ozonbobling skaper oksidering har man tro på at denne metoden kan fungere til å fjerne havnespy fra mindre områder. 

– Hvis forsøkene blir vellykket vil vi vurdere å bruke metoden i noen av områdene der havnespy har etablert seg, sier miljødirektør EllenHambro. 

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

–  Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Rudolf Svensen
–  Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Rudolf Svensen
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye