Statens vegvesen

Mesta og Veidekke vil drifte riksvegene på Nordmøre

Del
To entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveger på Nordmøre. Mesta leverte det laveste tilbudet.
Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksvegene på Nordmøre. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksvegene på Nordmøre. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.

Kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover. Den omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger. Totalt inneholder driftskontrakten om lag 400 kilometer riksveg og 66 km gang- og sykkelveger.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal. 

– Vi har fått tilbud fra to solide entreprenører så det blir spennende å gå igjennom tilbudene, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter – også i denne driftskontrakten. I alle nye driftskontrakter har Statens vegvesen stilt krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030.

Entreprenøren som får denne driftskontrakten, får blant annet krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Entreprenørene oppfordres også til å foreslå FoU-prosjekter som del av kontrakten.

Signerer kontrakt i månedsskifte april/mai

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne på tilbudene for å vurdere hvem som får oppgaven med å drifte vegene de neste fem årene.

– Vi skal nå gå grundig igjennom begge tilbudene vi har mottatt. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i månedsskifte april/mai, sier Bjørn Ove Rotlid.

Disse har levert tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum (eks. mva) 

Mesta AS

445 208 500,-

Veidekke Industri AS

462 225 471,-

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksvegene på Nordmøre. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksvegene på Nordmøre. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Last ned bilde
Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.
Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom