Statens vegvesen

Gryteferdig E6 prosjekt overlevert til Nye Veier AS

Del
Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier AS.
Delvis bygd: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til vegbygging langs  et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen.
Delvis bygd: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til vegbygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen.

Den omlag 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Ny veg skal gi bedre framkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet fra Saltfjellets nordlige side og ned til Borkamo i Saltdal kommune. Den vil også gi en sammenhengende 90 sone fra Rognan i Saltdal til Storforshei i Rana kommune. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet.

Penger i bunn

Statens vegvesen anslår at etaten har investert døyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging. Om lag 20 millioner til reguleringsplanlegging og 10 millioner på fysisk arbeid langs vegen. I tillegg er en stor mengde overskuddsstein fra Tjernfjelltunnelen på rv. 77 Storjord-Riksgrensen brukt til å bygge vegfyllinger i et større parti langs ny trasse sør for Storjord.

– I tråd med våre toppmål var dette et miljøvennlig og kostnadseffektivt tiltak vi valgte å gjennomføre som en liten «tjuvstart» mens vi ventet på at Stortinget skulle bevilge penger til å fullføre prosjektet. Det sier områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen

Var klar til å bygge

Bare en ekstern kvalitetssikring av kostnader og en anbudsprosess gjenstod før vegvesenet kunne satt spaden i jorda. Vegen er ferdig planlagt, og det er utført grunnerverv på deler av strekningen.

– Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier AS vil sette pris på, sier Johansen.

Ny prosedyre

Det utviklet nye retningslinjer og rutiner for å sikre at prosjekter Statens vegvesen overfører til andre aktører skjer på en ryddig og etterprøvbar måte. Dette er viktig også for å sikre at eventuell tredje parts interesser ikke skades. E6 Sørelva-Borkamo er overført etter denne instruksen.

Statens vegvesen ønsker Nye Veier AS lykke til med den kommende utbyggingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Delvis bygd: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til vegbygging langs  et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen.
Delvis bygd: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til vegbygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Klargjort for 90 sone: Ny veglinje utfylt parallelt med eksistrene E6 opp mot Saltfjellet. Foto: Statens vegvesen
Klargjort for 90 sone: Ny veglinje utfylt parallelt med eksistrene E6 opp mot Saltfjellet. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Tunnelstein: I 2017 "tjuvstartet" Statens vegvesen utbyggingen med tunnelstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen. Steinmassene er brukt til å bygge ny E6 nord og sør for avkjøringene til rv. 77. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Tunnelstein: I 2017 "tjuvstartet" Statens vegvesen utbyggingen med tunnelstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen. Steinmassene er brukt til å bygge ny E6 nord og sør for avkjøringene til rv. 77. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Var klar til å bygge: Dagens veg er smal og uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger. Vinterstid skaper dette dårlig framkommelighet mellom 90-sonen på Saltfjellet og 90 sonen i Saltdal. Statens vegvesen var klar til å bygge da prosjektet ble overført til Nye Veier AS. Foto: Statens vegvesen.
Var klar til å bygge: Dagens veg er smal og uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger. Vinterstid skaper dette dårlig framkommelighet mellom 90-sonen på Saltfjellet og 90 sonen i Saltdal. Statens vegvesen var klar til å bygge da prosjektet ble overført til Nye Veier AS. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom