Frelsesarmeen

Frelsesarmeen skal drive et av landets største flyktningmottak

Del
Avtalen er signert: På oppdrag fra UDI skal Frelsesarmeen drive akuttmottak på Kongsberg.
Akuttmottaket drives på den tidligere høyskolen i Buskerud.
Akuttmottaket drives på den tidligere høyskolen i Buskerud.

Frelsesarmeen ruster seg nå for å drive akuttmottak på Kongsberg fra mandag 28. mars 2022. Mottaket – som blir et av de største i landet – vil være på det tidligere høyskolebygget på Kongsberg. Her har det vært mottak tidligere, og området har blitt betydelig oppgradert de siste årene. Også Frelsesarmeen drev flere mottak under forrige flyktningkrise og tar nå i bruk disse erfaringene såvel som sin kompetanse på å mobilisere raskt og møte behov.

– Vi er ydmyke og glade over å kunne tilby hjerterom og husrom for 700 barn, mødre, eldre og andre ukrainere som trenger å bli tatt godt imot i Norge, sier Frelsesarmeens kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

– Dette vil vi få til i godt samarbeid med Kongsbergs befolkning; frivillige, lokale lag og foreninger, kommunen, sivilforsvaret og andre lokale samarbeidspartnere.

De første flyktningene kom allerede sist søndag og blir ivaretatt midlertidig av Sivilforsvaret. Det blir fra Frelsesarmeen tar over, en opptrapping av kapasiteten frem mot full drift etter påske.

Fokuserer på flyktningenes behov
– Vi er opptatt av at senteret skal være et godt sted å være for mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. Vi vil derfor konsentrere oss om å ta vare på flyktningene som kommer på en best mulig måte og møte deres behov.

Gjennom et godt samarbeid med Kongsberg kommune vil det bli tilbud om skole, voksenopplæring, helsetjenester og barnehage. Vi vil også samarbeide med frivillige organisasjoner om aktiviteter for beboerne.

Det skal rekrutteres 60 årsverk for å drifte mottaket. Blant disse skal det være en med overordnet ansvar for koordineringen av fritidsaktiviteter og det frivillige tilbudet. Et viktig mål er at beboerne skal få ta del i kommunale/frivillige aktivitetstilbud i den tiden de oppholder seg i akuttmottaket.

Det skal også være en med overordnet faglig og koordinerende ansvar for det barnefaglige arbeidet. I oppgaven inngår å bidra til å identifisere særskilte behov knyttet til barn, samarbeid med sektormyndigheter som skole, barnevern, helse etc. – og å legge til rette for og følge opp at de ulike aldersgruppene får delta i aktiviteter i og utenfor akuttmottaket.

– Nå leter vi etter folk med varmt hjerte og klart hode. Varierte bakgrunner, både realkompetanse og formalkompetanse er ønsket. Folk med språkkunnskaper. Folk med helse-, barnefaglig eller utdanningsbakgrunn – alle er hjertelig velkommen til å søke.

KLIKK HER FOR Å SØKE

Beboerne vil få fire måltider om dagen, hvorav ett varmt måltid, og maten vil være kulturelt og religiøst tilpasset, næringsrik, variert og i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Mattilsynets retningslinjer vil bli fulgt, også med tanke på ivaretakelse av kjæledyr.

Første landingssted i Norge
Flyktningene vil som hovedregel komme via registreringssenteret i Råde, og skal etter planen være på senteret i 2-3 måneder før de skal bosettes i kommunene, men Frelsesarmeen er forberedt på tilpasninger her i tråd med behovene.

Ettersom pågangen på mottaket i Råde er svært stor, vil det også kunne komme uregistrerte flyktninger direkte til Kongsberg. Disse vil bli busset tur/retur Råde for registrering når det er kapasitet til å ta imot dem.

Henter inn erfaren leder
Kongsberg akuttmottak skal ledes av Thorgeir Nybo. Med dette setter Frelsesarmeen en av sine beste og mest erfarne ledere på oppdraget.

Nybo har jobbet med sosialt arbeid i store deler av sin yrkeskarriere. Han har vært øverste leder for hele Frelsesarmeens sosialarbeid med 50 institusjoner, prosjekter og tiltak. Han har også vært forvaltningssjef, med ansvar for blant annet IT, eiendom, økonomi og regnskap. Han har videre vært styreleder for Fretex-konsernet i en årrekke, og kommer til Kongsberg etter å ha fått permisjon fra jobben som daglig leder for Matsentralen Vestfold og Telemark.

– CVen til Thorgeir viser en mann med tung lederkompetanse fra komplekse virksomheter, men det som kjennetegner ham er først og fremst er at han er glad i folk og ønsker å skape bedre hverdager for folk rundt seg. Og han er god på å få folk til å dra i samme retningen. Den kombinasjonen av egenskaper blir viktig i jobben på Kongsberg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Akuttmottaket drives på den tidligere høyskolen i Buskerud.
Akuttmottaket drives på den tidligere høyskolen i Buskerud.
Last ned bilde
Lars Gulbrandsen, nestleder for akuttmottaket, Lindis Evja, Frelsesarmeens sosialsjef, overordnet ansvarlig for mottaket, og Thorgeir Nybo, daglig leder for mottaket.
Lars Gulbrandsen, nestleder for akuttmottaket, Lindis Evja, Frelsesarmeens sosialsjef, overordnet ansvarlig for mottaket, og Thorgeir Nybo, daglig leder for mottaket.
Last ned bilde

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen gir styrke for dagen – og håp for i morgen.

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge.

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel og de som er psykisk syke, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom