Mattilsynet

Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier

Del
Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten. Foreløpige laboratorieanalyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa. Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet.
Fremsiden av produktet. Foto: OUS
Fremsiden av produktet. Foto: OUS

Produktene som trekkes er:

  • Oasis Bedbath, unperfumed.
  • Produsent: Vernacare.
  • Distributør: Kvinto
  • Lotnr: 107537, med utløpsdato 31/08/2023.
  • Totalt er det 1494 esker med 42 pakker pr eske. I en pakke er det 5 vaskekluter

Sykehusene har også på eget initiativ stanset bruken av enkelte produkter fra samme produsent for å være føre-var.

Kan ha blitt solgt til andre steder

I hovedsak er det sykehus og sykehjem som benytter disse produktene til stell av sengeliggende pasienter. Men de kan også kjøpes på nett. De er også der tydelig markedsført til bruk ved stell av sengeliggende, syke og pleietrengende personer.

-Vi kommer nå til å følge opp produsenten og importøren for å sikre oss at alle produkter vi mistenker at kan inneholde bakterien, blir stoppet og trukket tilbake, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet

-Dersom noen har disse produktene liggende, bør de ikke brukes. Folkehelseinstituttet har bedt helseforetakene oppbevare produktene for eventuell videreundersøkelse. Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immunforsvar, men bakterien kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar. Vi anbefaler uansett ikke at du skal bruke produktet selv om du er frisk og rask, sier Sletta.

Det er FHI som leder utbruddsoppklaringen og koordinerer smittesporingsarbeidet rundt pasientene. Mattilsynets ansvar er å føre tilsyn med kosmetikkprodukter, slik som engangs vaskekluter.

Les mer om utbruddet hos FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2022/utbruddsbakterien-funnet-i-engangs-vaskeklut-brukt-i-helsetjenesten/

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Fremsiden av produktet. Foto: OUS
Fremsiden av produktet. Foto: OUS
Last ned bilde
Baksiden av produktet. Foto: OUS
Baksiden av produktet. Foto: OUS
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye