NAF

NAF: Mer penger må brukes til vedlikehold

Del
NAF krever at mer penger må brukes til vedlikehold av veiene og ønsker tiltak som vi gjøre det billigere å bygge ut nye motorveier. - Det vil frigjøre sårt trengte midler til vedlikehold og fornying, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF (Foto: NAF)
Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF (Foto: NAF)

NAF støtter tiltak som vil få ned bompenger og utbyggingskostnader, og gir lavere ulykkesrisiko enn dagens standard for motorveiprosjekter.

Etter dagens standard kan man bygge smal 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t ned til så lave trafikkmengder som 6000 ÅDT (årsdøgntrafikk). Det er på disse veiene NAF mener det kan innføres en ny standard, men 2/3-felts vei og fartsgrense 90 km/t. På de mest trafikkerte veiene med trafikkmengde over 15 000 ÅDT mener NAF det fortsatt må bygges firefelts motorvei med 110 km/t. 

Lavere kostnader, lavere bompenger

- Disse tiltakene vil kutte kostnader betydelig. Det betyr lavere bompenger for folk når det bygges ny vei, og derfor mer nytte av veien fordi flere kan bruke den, sier Ryste.

NAF mener at ved å få mer for pengene når det bygges motorvei, kan veimidlene fordeles bedre. Behovene er enorme, etterslepet på norske veier er beregnet til om lag 100 milliarder. Samtidig tar staten inn milliarder i bompenger for å finansiere utbyggingsprosjekter.

- Ved å bygge klokere kan vi nå flere mål samtidig, ivareta både fremkommelighet og kutte kostnader. Pengene spart må brukes på vedlikehold, sier Ryste.

Folk vil prioritere vedlikehold

Endringene i veistandarder, veinormalene, foreslås i et felles brev fra NAF sammen med Naturvernforbundet og Bondelaget.

- Svært mange av de store, ulykkesbelastede strekningene er nå fullført med høy standard. Når vi spør folk hva de ønsker politikerne skal prioritere, er det mange flere som svarer vedlikehold enn de som ber om nybygging av vei, sier Ryste.

Skriker etter vedlikehold

Norske veier skriker etter vedlikehold. Samtidig viser undersøkelser at kvaliteten på det norske veinettet har gått ned de siste to årene. Dårlig vedlikehold og manglende rassikring gjør at folk føler seg utrygge på veien.

- Vi ønsker at fremtidige veiprosjekter skal gi maks uttelling på trafikksikkerhet og fremkommelighet, samtidig som vi får mer for pengene, mindre støy og lavere klimagassutslipp. Det gjør det også mulig å prioritere vedlikehold i Distrikts-Norge, der folk er aller mest bekymret for manglende veivedlikehold, sier Ryste.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF (Foto: NAF)
Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye