Statens vegvesen

Fire vil drifte riksvegene i Drammen og omegn

Del
Fire entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveger i Drammensområdet. Vaktmesterkompaniet AS har levert det laveste tilbudet.
E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye vegdriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen
E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye vegdriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen

Driftskontrakten for riksvegene i Drammensområdet gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover, og omfatter 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer riksveg og 50 kilometer gang- og sykkelveg langs riksveg.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Vegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum innlemmes i kontrakten først fra 1. september 2023.

Her er tilbudene:

Tilbyder Tilbudssum kr. eks. mva
Vaktmesterkompaniet AS 415.000.000
Veidekke Industri AS 434.464.912
Mesta AS 477.649.881
Presis Vegdrift AS 562.250.244

 Kontraktsignering

– Vi er godt fornøyd med konkurransen og antall tilbydere, sier byggeleder Anita Tveiten.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og dersom all dokumentasjon er i orden, er det tilbyderen med laveste pris som vinner kontrakten. Etter planen skal kontrakt undertegnes etter påske.

Dette inngår i drifts- og vedlikeholdskontrakten i Drammensområdet 2022-27:

 • Motorveger (4-6 felt)
 • Andre riksveger
 • Bygater
 • Landeveger
 • Gang- og sykkelveger
 • 22 tunnelløp (mellom 125 og 3800 meter lengde)
 • 381 bruer (blant annet Norges lengste bru – Drammen motorvegbru på 1892 meter
 • 10 rasteplasser/hvileplasser (seks med toalett og en med toalett og dusj)
 • 5 pendleparkeringsplasser
 • Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum
 • Alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt veg (fortau, skilter, rekkverk, overvannsystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler med mere)
 • Vinterdrift (brøyting og strøing med mere) og sommerdrift (grøntarealer, renhold og feiing med mere)

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye vegdriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen
E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye vegdriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom