UNICEF Norge

Ny rapport: Barn og unge opplever rasisme på skolen

Del
I en ny undersøkelse blant barn og unge svarer 37 prosent at de har blitt utsatt for rasisme på grunn av hvordan de ser ut. Flesteparten av dem oppgir at de ble utsatt for rasisme på skolen, mens sosiale medier kommer på andre plass.
Foto: Anne-Mali Thyrum/UNICEF
Foto: Anne-Mali Thyrum/UNICEF

I den nye rapporten «Hva mener barn og unge om rasisme?» har 1815 barn og unge mellom 13-19 år svart på spørsmål om rasisme. Flesteparten av de som har oppgitt at de har opplevd rasisme og diskriminering, oppgir at det ikke var noen som hjalp dem da det skjedde. Dette bekymrer Kristin Oudmayer, Direktør for Barns Rettigheter og Bærekraft i UNICEF Norge:

- Barn har rett til å være trygge på skolen. Det er avgjørende for læring og utvikling. Disse tallene er derfor dypt bekymringsfulle og absolutt uakseptable. Vi må erkjenne at rasisme fortsatt er et samfunnsproblem som myndighetene umiddelbart må ta på alvor.

Statsminister Støre: -Ingen skal utsettes for diskriminering

Rapporten ble fredag morgen overrakt Statsminister Jonas Gahr Støre, takket UNICEF for en viktig rapport:

- Flere av funnene i denne rapporten er - forstå meg riktig - ikke overraskende. Dette er noe som finnes der ute. Denne rapporten avslører ikke noe vi ikke visste, men den setter ord og språk på dette.

Støre understreket at Regjeringen skal i gang med en ny handlingsplan for rasisme, diskriminering og hat. Han ønsker å bidra til at elever får mer kunnskap om konsekvenser av rasisme gjennom skoleløpet:

-Vi som politikere må tenke på hva vi kan gjøre med dette. I politikken finnes det ikke et enkelt vedtak, en enkelt bevilgning, eller et legemiddel som kan kurere dette. Det er mye enklere, og mye vanskeligere enn det. Holdningene våre må være klare: ingen skal utsettes for diskriminering på bakgrunn av sin tro, legning eller utseende.

57% opplevde rasisme på skolen

Av de som svarte at de hadde blitt utsatt for rasisme, svarte 57% at det skjedde på skolen, 13% på internett/some, 4% på en fritidsaktivitet, 7% av venner/familie, 2% på jobb og 17% svarte andre steder.

Opplæringsloven forplikter skolen til å ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Likevel viser rapporten at mangebarn og unge opplever at de enten ikke blir tatt seriøst, eller at de ansatte ikke vet hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner som oppstår.  

Hvis barn og unge opplever rasisme på sin viktigste sosiale arena, kan det skape utfordringer for hvordan de opplever tilhørighet til storsamfunnet. Barn og unge kan altså̊ rammes hardt av rasisme. UNICEF Norge mener derfor at rapporten synliggjør behovet for en bevisst nulltoleranse til rasisme på skolen.

De som bestemmer, gjør ikke nok for å stoppe rasisme

Hele 67 prosent av deltakerne svarer at de ikke synes «de som bestemmer gjør nok får stoppe rasisme og diskriminering». 16 prosent mener myndighetene gjør nok, mens 17 prosent svarer at de ikke vet.

Oudmayer mener at utdanningsmyndighetene bør ta barna på alvor, og iverksette tiltak for å styrke lærernes kompetanse til å håndtere rasisme på skolen:

-       Samtidig må skoleansatte gis tid til å jobbe forebyggende. Trygg og tydelig klasseledelse med nulltoleranse for rasistiske uttalelser og handlinger, relasjonsarbeid, og tid til å bygge sterk fellesskapsfølelse og godt samhold, vil være svært viktig, understreker Oudmayer.

Hva kan vi gjøre sammen for å stoppe rasisme?

På spørsmål om «hva vi kan gjøre sammen for å stoppe rasisme», skriver et stort flertall at de vil lære mer om rasisme og konsekvensene av det, på skolen. Mange etterlyser mer undervisning om rasisme tidligere og jevnligere i skoleløpet. Flere mener også at lærere og andre personer som jobber med barn og unge bør lære mer om rasisme.

Her kan du lese noen av respondentenes meninger om hva som bør gjøres:

«Lære mer på skolen om hva rasisme er. Mange lærere vet for eksempel ikke at n-ordet er rasistisk og tar ikke det på alvor. Ledelsen burde også vite forskjellen mellom rasisme og mobbing for det er ikke helt det samme.» – 19 år, Innlandet

«Sette en STOPPER for normalisering av å bruke rasistiske stereotyper og utrykk. Ikke være redd for å slå ned sekundet man legger merke til det. Jeg har blitt utsatt av diskriminering pga jeg er samisk. Jeg skulle ønske noen sa noe.» – 17 år, Agder

«Jeg mener at rasisme ikke blir tatt seriøst, når jeg opplevde rasisme og ble ropt «ling ling» og «du har corona» etter på skolen så var ikke det en big deal. Når jeg sa ifra så var dette fordi «de skulle tøffe seg.» -16 år, Møre og Romsdal

«Man bør sette i gang en ordning sånn at man lærer mer om rasisme og diskriminering på skolen. Vi har ikke lært noe om det. Det er noen på skolen min som sier rasistiske ting innimel- lom, uten at så mange reagerer, eller gjør noe for å stoppe det.» 14 år, Viken.

Alle barn har rett til en rasismefri oppvekst

I UNICEF kjemper vi for at alle barn skal kunne vokse opp i sikkerhet, i en rettferdig verden med like muligheter for alle. For å lykkes med dette, må vi også sørge for en rasismefri oppvekst for alle barn her i Norge. Denne rapporten er ment å kartlegge barn og unges erfaringer og opplevelser om rasisme.

I rapporten har UNICEF Norge stilt fem spørsmål om rasisme til barn og unge. 1815 barn og unge mellom 13 og 19 år har svart via Messenger i den digitale medvirkningsplattform U-Report. U-Report et viktig verktøy som UNICEF bruker i over 90 land for å få innspill fra barn om ulike temaer.

Rapporten legges frem på UNICEF Norges Frokostmøte 17. mars, i anledning FN-dagen mot rasisme 21. mars. Rapporten ligger vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Anne-Mali Thyrum/UNICEF
Foto: Anne-Mali Thyrum/UNICEF
Last ned bilde

Dokumenter

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

Følg pressemeldinger fra UNICEF Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UNICEF Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye