Mattilsynet

Kjæledyr som kommer med ukrainske flyktninger må kontrolleres av Mattilsynet

Del
Mange ukrainske flyktninger som kommer til Norge, har med seg kjæledyret sitt. Mattilsynet oppfordrer gode hjelpere til å sørge for at dyrene blir registrert og kontrollert av Mattilsynet.

For at flyktninger fra Ukraina skal få med kjæledyrene sine inn i Norge, har Mattilsynet gjort flere unntak fra regelverket. Mattilsynet må likevel kontrollere alle kjæledyrene. Det gjøres for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr i her til lands. Kjæledyrene må også registreres i en nasjonal database.

Det er normalt strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. Dette fordi Ukraina er utenfor EU og har en annen dyrehelsestatus, særlig når det gjelder rabies.

– Vi ber om at alle som hjelper ukrainske flyktninger til Norge og tar dem varmt imot, sørger for at Mattilsynet blir kontaktet hvis flyktningene har med seg kjæledyr, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

– Dersom kjæledyrene ikke blir kontrollert ved grensepassering, er det utrolig viktig at norske medhjelpere eller eierne av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 når de ankommer første stopp i Norge, sier Tronerud.

Hvis det er mulig, skal ankomst med kjæledyr også forhåndsvarsles til Mattilsynet, slik at kontrollen kan gjennomføres ved grensepassering. 

– Så langt har vi registret over 40 hunder og katter som har kommet til Norge med flyktninger fra Ukraina, men vi tror det er mange vi ikke har fått beskjed om, sier Tronerud.

– Ønsker ikke å skille dyrene fra eierne sine lengre enn nødvendig

Hva som skjer med kjæledyrene etter kontroll, avhenger blant annet av rabiesvaksinasjonsstatus.

Ingen kjæledyr som kommer med ukrainske flyktninger, vil bli avlivet på grunn av manglende papirer eller vaksiner. For noen dyr vil det være aktuelt med karantene til nødvendige prøvesvar foreligger og vaksiner er tatt.

– Vi ønsker ikke å skille dyrene fra eierne lengre enn det som er høyst nødvendig, og vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor raskt dyrene kan gjenforenes med eierne sine. Dette er en av mange problemstillinger vi jobber med å løse, og hvor det kan komme flere tilpasninger etter hvert, sier Tronerud.

Mattilsynet har allerede økt kapasiteten på karanteneplasser, og vurderer behovet forløpende.

Kostnaden for karantene, prøver og vaksiner dekkes av myndighetene. Dersom man unnlater å fremstille kjæledyr for kontroll av Mattilsynet, og dette oppdages på et senere tidspunkt, er det usikkert om myndighetene vil dekke utgiftene for dette.

Nøkkelord

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom