Dun & Bradstreet

Kvinnelige styreledere leverer bedre resultat

Del
Kvinnelige styreledere leverer betydelig bedre økonomiske resultater enn mannlige styreledere i bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Også egenkapitalandelen i alle bedrifter med kvinnelig styreleder er jevnt høyere. Dette viser en fersk analyse utført av Dun & Bradstreet.
Kvinnelig styreledere: I de store bedriftene gjør de det bedre og de blir stadig flere.
Kvinnelig styreledere: I de store bedriftene gjør de det bedre og de blir stadig flere.

Hele 60 prosent av bedrifter med omsetning på over 150 millioner har ikke kvinnelige representanter i styrene. Dumt kanskje, fordi tallene viser at virksomheter hvor styrene består av minst 25 prosent kvinner gjør det best. De dårligste resultatene («resultatgrad») kommer fra bedrifter helt uten kvinner i styret.

– Det er fortsatt en svært lav andel av kvinner i styrene. Men til tross for dette ser vi at kvinner i styrene fører til bedre resultater for storbedriftene, altså med omsetning over 150 millioner kroner per år, forteller analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Det skiller seg spesielt ut for bedrifter som også har kvinnelig styreleder. Her finner vi en økning i de økonomiske resultatene på hele 30 prosent de to siste årene. – Bedriftene med kvinnelig styreleder er også jevnt mer solide, med høyere egenkapitalandel, hos bedriftene med kvinnelig styreleder, sier Melhus.

Analysen Dun & Bradstreet har utført er basert på de fem siste tilgjengelige årsregnskapene, 2016- 2020 for aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA).

Kvinner sparer på egenkapitalen

– I bedrifter med under 150 millioner i omsetning gjør fortsatt de bedriftene med mannlig styreleder det best, men forskjellene minker for hvert år. I 2020 er vi nede på under 2 prosent forskjell. Samtidig ser vi at egenkapitalandelen er betydelig høyere blant bedriftene med kvinner i styret, og at dette er en trend over alle fem årene vi har sett på. Det kan virke som om kvinner i styret gjør at bedriftene sparer mer for å møte dårlige tider, sier Brit Elise Melhus. Kun 21 prosent av små- og mellomstore bedrifter har kvinnelige representanter i styret. – Det er viktig å huske at i mindre bedrifter ofte kan ha bare ett medlem. 86 prosent av bedriftene med under 150 millioner i omsetning har tre eller færre personer i styret, sier Melhus.

Stadig flere kvinnelig styreledere

Det er fortsatt en lav kvinneandel blant styreledere totalt i Norge med kun 13,9 prosent for 2020, og med en total økning på 5,4 prosent de siste fem årene. – Imidlertid ser vi en svært positiv utvikling forteller Melhus: Økningen i kvinnelig styreleder er på hele 37,2 prosent hos bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Hvis denne utviklingen fortsetter vil vi se en jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige styreledere i løpet av 25-30 år. For de øvrige bedriftene må vi nok dessverre legge på ytterligere 100 år, sier Melhus.

Om analysen

Dun & Bradstreet har analysert tall fra alle AS og ASA med innlevert regnskap for gjeldende regnskapsår 2020 og med omsetning på over en million kroner opp mot kvinnelige og mannlige styreledere samt kvinneandel i styrene. Tallene går fem år tilbake i tid for å et bedre innblikk i resultatet over tid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kvinnelig styreledere: I de store bedriftene gjør de det bedre og de blir stadig flere.
Kvinnelig styreledere: I de store bedriftene gjør de det bedre og de blir stadig flere.
Last ned bilde
Overskudd i prosent av omsetning for norske aksjeselskaper. Grafen viser at store bedrifter med kvinnelig styreleder gjør det best i gjennomsnitt.
Overskudd i prosent av omsetning for norske aksjeselskaper. Grafen viser at store bedrifter med kvinnelig styreleder gjør det best i gjennomsnitt.
Last ned bilde

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.dnb.com

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av forretningsdata og analyse som gjør det mulig for bedrifter i hele verden å forbedre forretningsresultatene. Dun & Bradstreets Data Cloud, driver løsninger og leverer innsikt som gir kunder mulighet til å akselerere inntektene, redusere kostnadene, redusere risikoen og transformere virksomheten. Siden 1841 har selskaper i alle størrelser hatt tillit til at Dun & Bradstreet hjelper dem med å håndtere risiko og avdekke muligheter.

Følg pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dun & Bradstreet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

KONKURSNEDGANG I NOVEMBER: VIL JULEHANDELEN REDDE HANDELSBEDRIFTENE?1.12.2023 10:00:00 CET | Pressemelding

Ny statistikk fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at november ble en måned med overraskende nedgang på 16 prosent i konkurstallene sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer etter en sterk oppgang på 21 prosent i oktober. Inn mot årets siste måned er konkurstallene 19 prosent høyere enn i 2022. Detaljhandelen fortsetter den negative trenden, og antall konkurser er opp 42 prosent hittil i år, sammenlignet med fjoråret.

AS Norge: Marginskvis for norske bedrifter6.11.2023 12:00:00 CET | Pressemelding

Den norske medianbedriften opplevde i 2022 2,7 prosent økning i inntektene sammenlignet med 2021. Samtidig har kostnadene for medianbedriften steget nesten dobbelt så mye, med 4,9 prosent. Etter at 2021 viste seg å være et rekordår for inntjeningen til næringslivet målt ved resultatgrad, har den norske medianbedriften redusert resultatgraden med 20,6 prosent i 2022. Bedriftene ser ut til å holde på soliditeten som ble bygget opp de foregående årene.

KONKURSØKNING I OKTOBER – TRANSPORT OG LAGRING HARDEST RAMMET1.11.2023 06:00:00 CET | Pressemelding

Oslo, 1. november 2023 Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser en nasjonal økning i antall konkurser i oktober. Konkurstallene for oktober er 21 prosent høyere sammenlignet med fjoråret. Det er en spesielt sterk økning i transport- og lagring på 39 prosent for inneværende måned. På årsbasis er det fortsatt detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen som kommer dårligst ut, med en økning i konkurser på henholdsvis 49 og 39 prosent – Økte renter og tøffere økonomi har bragt konkurstallene tilbake til nivåene vi så like før pandemien. Samtidig ser vi at bransjene er ulikt rammet. Bedriftene som leverer til privat forbruk ser de største økningene i antall konkurser, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet.

Sterk konkursøkning i detaljhandelen og hotell/restaurant29.9.2023 18:00:00 CEST | Pressemelding

Siste tall fra det globale beslutningsdata- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at antall konkurser fortsetter å øke i september. Antall konkurser i september er 1,9 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år har det vært spesielt sterk økning i konkursene i detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen med hhv. 52 og 42 prosent. «Nordmenn har blitt mer forsiktige med forbruket, noe lavmarginbransjer merker,» sier Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom