Mattilsynet

Mattilsynet øker godtgjørelsen for innsending av prøver fra villsvin

Del
For å få god oversikt over helsetilstanden hos villsvin i Norge og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig å få undersøkt prøver av villsvin. Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen for å sende inn prøver. Innsenderne får også gratis undersøkelse for trikiner. I tillegg økes belønningen for tips om syke eller selvdøde villsvin til 3000 kroner.
Foto: Rolf Schmidbauer on Unsplash
Foto: Rolf Schmidbauer on Unsplash

Som et av tiltakene i Handlingsplan mot villsvin innførte Mattilsynet godtgjørelse for innsending av prøver fra felte villsvin og for tips om syke, skadde eller selvdøde villsvin fra juli 2020. Nå øker godtgjørelsen slik at vi forhåpentligvis får enda flere prøver.

-Vi håper med dette at flere feller villsvin og sender inn prøver fra disse til Helseovervåkingsprogrammet, og at flere melder fra til oss dersom de ser syke eller døde villsvin. Vi ønsker også meldinger om villsvin som er påkjørt, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud.

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin driftes av Veterinærinstituttet, og det sjekkes for både virus, bakterier og enkelte parasitter.

Veterinærinstituttet har hittil ikke funnet noen alvorlige smittsomme svinesykdommer eller trikiner, men det er funnet Salmonella hos ca. 4,5 % av de felte dyrene i 2021.

De nye satsene for godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er:

  • Hanndyr 1000 kroner pr. dyr.
  • Hunndyr 2500 kroner pr. dyr.

Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin som fører til at vi får tatt prøver av disse, øker til 3000 kroner.

Endringene trer i kraft fra 1 mars 2022.

Villsvin og smitterisiko

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme sykdommer, blant annet den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning. Å ta prøver av syke og selvdøde dyr er den viktigste overvåkningen for afrikansk svinepest vi kan gjøre på villsvin i Norge.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Rolf Schmidbauer on Unsplash
Foto: Rolf Schmidbauer on Unsplash
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye