Miljødirektoratet

Avslutter fellingsoppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Del
Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn oppdraget. De ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk den 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i Bograngen- og Rømskogrevirene, med virketid til og med 1. mars.

Les mer om oppdraget fra KLD her

Samtlige fem dyr som har blitt sporet innenfor fellingsområdet for Bograngen-reviret siden 15. februar er nå felt. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt. SNO avslutter nå fellingsoppdraget på grunn av manglende sporforhold i Rømskog.

– Når lederparet er borte er flokken antagelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

I oppdraget fra KLD går det klart fram at de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret ikke skal felles.

Gode sporforhold i Bograngen

Statens naturoppsyn startet den 16. februar med sporingsarbeid i Bograngen-reviret hvor det var gode forhold.

17. og 18. februar ble det felt fire ulver. Det var mistanke om at det fortsatt kunne være en ulv igjen i området, men sporing ble avsluttet i påvente av ny snø. 23. februar ble den gjenværende ulven sporet ut av fellingsområdet. Miljødirektoratet utvidet dermed fellingsområdet i henhold til oppdraget fra KLD. Ulven, en hannulv på 46 kg, ble felt 24. februar litt etter kl. 15.

Det har ikke vært spor av andre ulver inne i fellingsområdet, og SNO vurderer dermed at formålet med oppdraget er oppnådd.

Krevende i Rømskog

I Rømskog var det ikke sporingsforhold før 20. februar, og fellingsledere i SNO reiste da til området.

På bakgrunn av blant annet områdets terreng hadde SNO behov for bistand fra lokale personer for å gjennomføre oppdraget på en hensiktsmessig måte. Det ble opprettet tjenestekjøpsavtaler med et tjuetall personer, hovedsakelig med tilknytning til skadefellingslaget i Aurskog-Høland, som også inkluderte hundeførere og hunder.

– Terrenget i Rømskog-reviret er kupert med mye tett skog, og det er krevende å forflytte seg for å skjære av spor og postering. Bistanden fra lokale jegere var avgjørende for å lykkes med å felle disse ulvene, og de har gjort en meget god innsats også i det forberedende sporingsarbeidet, sier Kjørstad.

Fellingsforsøk startet i Rømskog-reviret mandag 21. februar og foregikk til og med torsdag 24. februar. I den perioden ble det felt to valper og to voksne ulver. Det var også her behov for justering av fellingsområdet.

Det har vært gode sporingsforhold i området helt til natt til torsdagen, da et omslag i været førte til at snøen forsvant i store deler av terrenget. Det ikke lengre forhold for ytterligere fellingsforsøk i reviret.

Reviret i oppløsning

SNO anser at lederparet i Rømskog har blitt felt, selv om vi ikke har fått resultat fra DNA-analyser ennå. Dermed er reviret nå å regne som å være i oppløsning. Det betyr at det med dårlige sporforhold framover, ikke lenger vil være mulig å utelukke at andre ulver kan trekke inn i fellingsområdet om kort tid, inkludert ungdyr fra Setten-reviret som er unntatt felling.

– Det vil sannsynsligvis kunne observeres ulv i både Bograngen- og Rømskog-områdene også i tiden framover, men dette kan være andre individ eller andre flokker som endrer sin områdebruk. SNO følger opp meldinger på vanlig måte gjennom overvåkingsprogrammet framover.

Bilder av de felte dyrene kan lastes ned her

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye