Söderberg & Partners

Supertrygg – viktig bidrag til en tryggere bolighandel

Del
Endringene i avhendingsloven ble innført fra nyttår samtidig med en helt ny forskrift om minstekrav til innhold i tilstandsrapporter. Myndighetenes mål med endringene er å gjøre bolighandelen tryggere for alle parter.

For å bygge opp under dette målet, har Söderberg & Partners sammen med SupertakstVendu og Svea Finans, utviklet et eget konsept kalt Supertrygg. Ambisjonen med konseptet er å bidra til en tryggere bolighandel og dermed redusere konfliktnivået i forbindelse med bolighandel.  

Supertrygg-konseptet består av et moderne rapporteringsverktøy for bygningssakkyndige og et effektivt digitalt bestillingssystem for eiendomsmeglerne. Begge løsningene er basert på verktøy som er velprøvd i markedet.

Konseptet har også et eget verktøy som tar utgangspunkt i tilstandsgradene fra tilstandsrapporter og presenterer innholdet i disse på en digital og forbrukervennlig måte. 

Finansiering er også bakt inn som en viktig del. Det innebærer at kostandene ved taksten ikke belastes før ved oppgjør. Det er en enkel løsning for selger som slipper å betale for tjenesten up front, og for meglerkjeden som slipper å legge ut for kostnaden.  

- Vårt mål med Supertrygg-konseptet er å bidra til å nå myndighetenes målsetning om en tryggere bolighandel. Supertrygg er tilpasset både endringene i loven og den nye forskriften, sier Øyvind Müller Famestad, ansvarlig for kundeopplevelse i Söderberg & Partners Eiendom.

Söderberg & Partners´ primære rolle som forsikringsmegler er å tilby boligselgerforsikring som et helhetlig produkt med gode dekninger og vilkår.

- I arbeidet med å få på plass Supertrygg-konseptet er vi veldig glade for samarbeidet med Supertakst, Vendu og Svea Finans, sier Famestad.

Også takstbransjen er fornøyd.

- Protakst som verktøy sparer oss tid, og jeg opplever en effektivitetsgevinst. Løsningen er intuitiv og rask å lære seg, men det krever at du kan din NS3600, sier Tom Gunnar Olsen, takstmann i Fidens AS. - I tillegg er det betryggende å vite at oppbyggingen av ProTakst følger den nye forskriften gjennom sin sjekklisteform.  

Kenneth Hegge, daglig leder i Supertakst AS er enig:

- Minstekravene i den nye forskriften er omfattende, og stiller derfor store krav til effektive arbeidsverktøy. Vår erfaring er at Supertrygg-konseptet oppfattes både effektivt og moderne. I den senere tid har kapasiteten blant bygningssakkyndige vært diskutert etter innføringen av den nye forskriften. Supertrygg-konseptet kan være en viktig bragsyter for å effektivisere arbeidsprosessene for bygningssakkyndige, og dermed frigjøre tid for utarbeidelse av nye tilstandsrapporter, sier han.  

Bestillingsløsningen i Supertrygg, som eiendomsmeglerne bruker for å rekvirere takstmann og tilstandsrapporter på oppdrag, funger også svært effektivt og sømløst.

- Med bare noen tastetrykk, er bestillingen av takstmann på våre oppdrag klare, forteller Stian Berg, avdelingsleder og eiendomsmegler i Nylander.

- Tilstandsrapportene, som takstmannen lager i rapportsystemet ProTakst, fungerer også svært godt. Rapportene oppleves som både oversiktlig og lettleste, og tilbakemeldingene fra våre kunder er at rapportene gir en god og forståelig beskrivelse av den tekniske tilstanden i boligene. Det at selgers kostnad for tilstandsrapportene kan trekkes i oppgjøret når boligen er solgt, er også en enkel løsning for vår kunder, avslutter Berg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Øyvind Müller Famestad
Øyvind Müller Famestad
Last ned bilde
Kenneth Hegge
Kenneth Hegge
Last ned bilde
Stian Berg
Stian Berg
Last ned bilde
Tom Gunnar Olsen
Tom Gunnar Olsen
Last ned bilde

Lenker

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Lysaker Torg 15
1366 Lysaker

23 89 73 89https://www.soderbergpartners.no/

Fakta - Supertrygg

Boligselgerforsikring: 

Supertrygg-konseptets grunnpilar. Dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Boligselgerforsikringen er levert av Söderberg & Partners.

Supertakst: 

Digitalt bestillingssystem integrert mot eiendomsmeglernes fagsystemer med oversikt over takstoppdrag, status i prosessen og loggføring. 

ProTakst:

Rapporteringsverktøy for bygningssakkyndige for utarbeidelse av tilstandsrapporter i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Sjekklistebasert med utgangspunkt i de områdene det erfaringsmessig knyttes flest mangelskrav fra kjøper. 

Smart Boliganalyse:

AI-basert verktøy som tar utgangspunkt i tilstandsgradene fra tilstandsrapporter og presenterer innholdet i disse på en digital og forbrukervennlig måte. Kan leses på alle plattformer (mobil, nettbrett og PC) og presenterer boligens tilstand sammen med bildene fra annonsen på Finn.no.

Trekk i oppgjør:

Finansieringsordning som innebærer at selgers kostnader knyttet til utarbeidelse av tilstandsrapporter trekkes i oppgjøret for boligen når den er solgt (forutsatt at boligen er solgt innen ett år). 

Følg pressemeldinger fra Söderberg & Partners

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Söderberg & Partners på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Söderberg & Partners

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom