Medietilsynet

Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til forskning på medier og dataspill

Del
19 prosjekter får penger når Medietilsynet har fordelt årets midler til forskning på medier og dataspill. – Størsteparten av midlene går til prosjekter som omhandler mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Av de fire millioner kronene som Medietilsynet fordeler, skal nær 1,3 millioner kroner brukes til å forske på dataspill. Foto Medietilsynet
Av de fire millioner kronene som Medietilsynet fordeler, skal nær 1,3 millioner kroner brukes til å forske på dataspill. Foto Medietilsynet

De fire millioner kronene blir fordelt på tolv forskningsprosjekter og seks masteroppgaver. I tillegg får ett prosjekt 250 000 kroner fra regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer. Medietilsynet fikk totalt 39 søknader.

Forskning på mediemangfold og kritisk medieforståelse prioriteres

– Vi fikk inn mange gode søknader, og har fordelt midler til en rekke spennende forskningsprosjekter som vi mener kan gi oss verdifull innsikt om ulike problemstillinger relatert til kritisk medieforståelse og mediemangfold, sier Velsand.

En av dem som får støtte, er forsker Cristina Archetti fra Universitetet i Oslo. Hun får 650 000 kroner for å undersøke hvordan innvandrere ble fremstilt i den norske mediedekningen under covid-19-pandemien, og hvordan denne framstillingen kan ha påvirket innvandrernes integrering. Forsker Taina Bucher, også fra Universitetet i Oslo, får 560 000 kroner for å se nærmere på unge menneskers kritiske medieforståelse knyttet til bruk av sosiale medier gjennom prosjektet «Den overvåkende borger i plattformsamfunnet».

– Fordi det i dag stilles store krav til den enkelte mediebruker, er god kritisk medieforståelse avgjørende for folks evne til å delta i den offentlige samtalen. Et sterkt mediemangfold er også en forutsetning for et velfungerende demokrati, der de redaktørstyrte journalistiske mediene er særlige viktige, sier Velsand.

Skal se om spillmekanismer i Fortnite øker risikoen for problemspilling

Medietilsynet fordeler også midler til forskning på dataspill. Prosjektet «Fortnite, belønningsmekanismer og problematisk spilling» får 250 000 kroner. Dette er midler som er øremerket forskning på dataspill i regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer. Forsker Beate Wold Hygen skal blant annet identifisere mulige spillmekanismer i Fortnite som øker risikoen for å utvikle problematisk spilling.

Totalt får fire prosjekter til sammen nær 1,3 millioner kroner for å forske på dataspill. Ett av prosjektene skal se på dataspillernes erfaringer med spillkulturen som politisk arena. Forsker Kristine Jørgensen får 340 000 kroner for å se på hvordan spill kan være et politisk medium, hvilke politiske strømninger som gjelder i spillkulturen og hvordan dette preger spill og samtalene rundt spill som kultur og sosial arena.

Les mer om medieforskning på Medietilsynets nettsider

Disse får medieforskningsmidler i 2022

Søker

Tittel på prosjekt

Innvilget beløp

UNIVERSITETET I OSLO - Taina Bucher

Den overvåkende borger i plattformsamfunnet

560 000

HØGSKOLEN I INNLANDET - Olav Marius Øfsti

Mangfold i det norske hjemmemarkedet for film

200 000

UNIVERSITETET I AGDER - Martin Engebretsen

Helserådgivning i sosiale medier: Nye praksiser, nye muligheter, nye utfordringer

480 000

UNIVERSITETET I BERGEN - Kristine Jørgensen

Dataspilleres erfaringer med spillkulturen som politisk arena

340 000

NTNU SAMFUNNSFORSKNING - Beate Hygen

Fortnite, belønningsmekanismer og problematisk spilling

250 000

UNIVERSITETET I OSLO - Joakim Johansen Østby

Skeive spillutviklere og spillere: en studie av hvordan spillutvikling, dataspilling og spillkulturen kan bidra til mangfold og inkludering av unge skeive i Norge

230 000

NORDISKE MEDIEDAGER - Silje Hammersland

Medieundersøkelsen 2022

250 000

SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER - Birgitte P. Haanshuus

Gammelt hat i nye medier: En studie av antisemittisme, mediepraksiser og uklare grenser i den digitale offentligheten

120 000

HØGSKOLEN I VOLDA - Lars Julius Halvorsen

Nisjemedienes bidrag til mediemangfoldet

360 000

STIFTINGA VESTLANDSFORSKNING - Gilda Seddighi

En inkluderende møteplass for dataspill: støtteaktørenes bidrag i regulering av dataspill

449 000

UNIVERSITETET I STAVANGER - Helle Sjøvaag

Norsk medieforskerkonferanse 2022

55 000

UNIVERSITETET I OSLO - Cristina Archetti

Samlende eller splittende? Betydningen av medieframstillinger av innvandrere for integrering

650 000

TROND IDÅS

Sporene fra 22. juli-dekningen - 10 år etter

135 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Anne Jacobsen Rike

Bruk av underholdningsmedier under koronapandemien

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Ina Hermansen Wister

Kildekritikk, falske nyheter og deepfakes - En kvalitativ studie om hvordan mediemyndigheters undervisningsopplegg fungerer i videregående skole

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Henning Good

Digital Frakobling - En kvalitativ studie av sosiale medier og produktivitet

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Beate Felde

Facebookgruppers funksjon i Vindmøllekampen

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Mathilde Valvatne

TikTok - den ultimate musikkplattformen?

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Constance Averlid

Instagram, influencere og intimitet

26 000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Av de fire millioner kronene som Medietilsynet fordeler, skal nær 1,3 millioner kroner brukes til å forske på dataspill. Foto Medietilsynet
Av de fire millioner kronene som Medietilsynet fordeler, skal nær 1,3 millioner kroner brukes til å forske på dataspill. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom