NHONHONHONHO

Regjeringen må skru opp satsingen på bredbånd

Del
Skal Norge fortsatt være i front på digitale tjenester og verdiskapning må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet raskere enn i dag. Abelia, Nelfo, KS og NHO ber om at staten øker tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år.

– Samfunnet vårt er helt avhengig av god internettforbindelse, enten om det er for innbyggere som trenger tilgang til digitale tjenester, eller bedrifter og offentlige myndigheter som skal digitalisere og innovere. I dag er tilgang til høyhastighetsbredbånd i og rundt de store byene stort sett god, men i altfor mange kommuner og da særlig i distriktene står det dårligere til. Vi trenger å bli et gigabit-samfunn, sier Kristin W. Wieland i KS.

Et gigabit-samfunn vil si et samfunn hvor ambisjonen er at alle, men minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund. Raskere bredbånd betyr bedre tilgang på digitale tjenester for både bedrifter og husholdninger. Det gir store nytteverdier for den enkelte og for bedriftene.

– Med dagens investeringstakt nås ambisjonene med gigabitsamfunnet først i 2035. Det går altfor treigt. Særlig når vi vet at en større satsing raskt vil gi store gevinster for samfunnet. Regjeringen bør ha som ambisjon om at Norge blir et gigabitsamfunn allerede i 2025, sier Anniken Hauglie i NHO.

På oppdrag fra Abelia, Nelfo, KS og NHO har Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sett på hva en raskere utbygging vil kunne bety. Ifølge deres beregninger vil en framskynding av gigabit-samfunnet til 2025 gi en mervekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien på 75 milliarder kroner.

SØAs anslag indikerer at det vil være nødvendig å investere totalt 11,6 milliarder kroner i bredbåndsnettet for å oppnå ambisjonene med gigabitsamfunnet i 2025. Det offentlige støttebehovet vil da være på 4,7 milliarder kroner.

– Vi ber staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år frem til 2025. Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer det på rene kommersielle vilkår. En slik støtte sikrer at hele landet får tilgang til raskt bredbånd, sier Øystein E. Søreide i Abelia.

Dårlig bredbånd i distriktene gjør det mindre attraktivt for bedrifter og folk å etablere seg der, og gir større risiko for fraflytting. De som blir værende får heller ikke ta del i den samme digitale utviklingen som byene.

– Norge er et langstraktland med et spredt bo- og arbeidsmarked, skal vi ha attraktive distrikt må vi også sikre god nok bredbåndsinfrastruktur i hele landet. Statlig støtte vil være særlig viktig for å bygge ut bredbånd i en del distrikter hvor det ikke er kommersielt lønnsomt, sier Ove Guttormsen i NELFO.

Av Øystein E. Søreide, adm.dir. Abelia

Ove Guttormsen adm.dir. NELFO, Norge

Kristin W. Wieland, Områdedirektør i KS

Anniken Hauglie viseadm.dir. NHO

Nøkkelord

Kontakter

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder.

Følg pressemeldinger fra NHO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO

-Vi må forenkle bærekraftsrapportering for bedriftene17.10.2023 15:03:18 CEST | Pressemelding

Skal norsk næringsliv komme ledende gjennom det grønne skiftet, er vi nødt til å utnytte de konkurransefortrinnene vi har. Ett av dem er at Norge har blant verdens mest digitaliserte økonomier. NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen ber nå om at Brønnøysundregistrene får mandat til å samle inn bærekraftsrapportering fra bedriftene som et bidrag i innsatsen for å kutte utslipp.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom