Jernbanedirektoratet

Norge med i EUs innovasjonsprogram for jernbane

Del
En samlet norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer har fått tilgang til Europas største forskningsprogram innen jernbane. – Dette gir store muligheter for togets fremtid i Norge, sier jernbanedirektør Knut Sletta.
Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h.), her sammen med jernbanedirektør Knut Sletta. (Foto: Øystein Grue)
Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h.), her sammen med jernbanedirektør Knut Sletta. (Foto: Øystein Grue)

Jernbanedirektoratet har inngått medlemskap i Europe’s Rail, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram for jernbane. Programmet har 600 millioner euro i potten. Medlemskapet gir norsk jernbane mulighet til å påvirke hvilke innovasjonsprogrammer EU skal satse på, sette i gang egne innovasjonsprosjekter, delta i samarbeidsprosjekter med andre land og få tilgang til resultater av andres innovasjons- og forskningsarbeid.

Internasjonalt samarbeid for nye løsninger
- Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For eksempel kan automatisering av farlige operasjoner øke sikkerheten til de som jobber i jernbanen. Videre kan bedre trafikkstyring gi rom for flere togavganger og færre forsinkelser. Ikke minst kan ny teknologi hjelpe oss å gjøre jernbanen enda mer bærekraftig for klimaet og miljøet, sier s
amferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han forteller at det norske medlemskapet i Europe’s Rail gjør at norsk jernbanesektor kan nyte godt av andres smarte løsninger og at vi gjennom å delta i internasjonalt samarbeid kan utvikle sterke innovasjons- og forskningsmiljøer for jernbanen i Norge.

Jernbanedirektoratet leder Norges innovasjonsarbeid i Europe’s Rail, og har opprettet et norsk innovasjonsprogram som støtter, initierer og samkjører innovasjonsaktiviteter på jernbane.

Særnorske utfordringer
Europe’s Rail skal utvikle et teknologitungt innovasjonsprogram for de neste åtte til ti årene. Programmet konsentrerer seg om åtte innsatsområder, som vil bidra til en tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig jernbane. Jernbanedirektoratet representerer Norge i dette arbeidet, og vil spille inn satsinger som er viktig med tanke på norske forhold.

- Internasjonal jernbane har mange like utfordringer som det lønner seg å samarbeide om. Men vi har også noen spesielle utfordringer i Norge. Vi er et langstrakt land med svært variert topografi, i tillegg til at vi har mye vær og store forskjeller mellom vinter og sommer. De norske forholdene gjør det kostbart å både bygge og vedlikeholde jernbanenettet. Gjennom Europe’s Rail kan vi få støtte til å forske på smarte løsninger for de utfordringene vi har her i landet, sierjernbanedirektør Knut Sletta.

Utlyser første prosjekt i løpet av mars
Norske jernbaneaktører kan søke om å få delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med sektor- og forskingsaktører fra EUs medlemsland. Den første utlysningen publiseres i løpet av i løpet av mars, med frist i løpet av juni 2022. 

- Når vi har fått denne muligheten, bør vi ha en norsk ambisjon om å delta på mange prosjekter og være en aktiv deltaker i Europe’s Rail. Her kan norske aktører teste ut nye konsepter og utvikle nye produkter og tjenester for jernbane- og transportsektoren, sammen med europeiske partnere, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Fakta om Europe’s Rail

 • 24 medlemmer fra Europa, Jernbanedirektoratet representerer Norge
 • 600 millioner euro i støtte fra EU
 • 8 innsatsområder:
 1. Trafikk- og mobilitetsstyring
 2. Digitale og automatiserte tog-operasjoner
 3. Infrastruktur og rullende materiell
 4. Teknologi for nullutslipp og redusert støy
 5. Digital og grønn godsfrakt
 6. Regionale togtilbud og revitalisering av linjer
 7. Nye transportformer – radikale innovasjoner
 8. Digitale tvillinger

Kontaktperson
Pål Midtlien Danielsen, leder for innovasjonsprogrammet i Jernbanedirektoratet
Mobil: 400 19 296, e-post: pal.danielsen@jernbanedirektoratet.no

Bilder

Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h.), her sammen med jernbanedirektør Knut Sletta. (Foto: Øystein Grue)
Teknologiutviklingen gir oss muligheter til å gjøre jernbanen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h.), her sammen med jernbanedirektør Knut Sletta. (Foto: Øystein Grue)
Last ned bilde

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane27.9.2023 13:00:00 CEST | Pressemelding

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima og natur. Direktoratet anbefaler i stedet å arbeide videre med å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom