Statens vegvesen

Lyser ut driftskontrakt for riksveger i Midt-Norge

Del
Statens vegvesen er på jakt etter ny driftsentreprenør som skal drifte 400 km riksveg.
Illustrasjonsbilde. Foto: Tomas Rolland.
Illustrasjonsbilde. Foto: Tomas Rolland.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger.

– Til sammen er det snakk om drift og vedlikehold av vel 400 km riksveg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, året rundt. Deriblant 66 km gang- og sykkelveger, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

De første 12 månedene er kontraktsområdet begrenset til strekningen Orkanger – Kristiansund, ca. 175 km veg, før området deretter utvides til Oppdal og Molde.

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

– Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet, fra relativt lavtrafikkert landeveg til nesten 20 000 i årsdøgntrafikk i byområdene, sier Rotlid.

Driftskontrakten har oppstart 1. september 2022 og varighet på fem år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten med inntil fire år.

Tilbudsfristen er 31.03.2022.

Les tilbudet i DOFFIN her: Driftskontrakt 9403 Nordmøre 2022-2027

Statens vegvesen stiller strengere miljøkrav

Utslippsfrie kjøretøy og maskiner skal brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Alle de nye driftskontraktene for riksveg har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030.

Statens vegvesen er aktive i forskning og utvikling, og entreprenørene oppfordres til å foreslå FOU-prosjekter som del av kontrakten.

– Vi ønsker at våre driftsentreprenører blir med på utviklingsprosjekter som Vegvesenet tar initiativ til, og også foreslår prosjekter selv. Det gir økt kompetanse i bedriften, interessante arbeidsoppgaver for de ansatte og kunnskap vi som vegeier har bruk for i drift og vedlikehold av riksvegnettet, sier Rotlid.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Illustrasjonsbilde. Foto: Tomas Rolland.
Illustrasjonsbilde. Foto: Tomas Rolland.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye