Skanska Norge

Skanskas klimamål er de første i bransjen til å anerkjennes som vitenskapelig basert

Del
Nylig mottok Skanska anerkjennelse fra flere hold for sine oppjusterte klimamål. Dette inkluderer toppkarakter for arbeidet knyttet til klimarapportering og klimarisiko, i tillegg til at selskapets klimaambisjoner nå anerkjennes som vitenskapelig basert - som første i bransjen.

Skanska gjennom nåløyet

Skanska er det eneste selskapet blant de 10 største aktørene i bransjen, selv på verdensbasis, som har fått klimamålene sine anerkjent som vitenskapelig basert. Anerkjennelsen ble gjort av Scienced-Based Target Initiative, et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. Dette betyr at selskapets mål både er i tråd med Parisavtalen, som innebærer å kutte karbonutslipp og begrense global oppvarming til 1,5°C, og med den nyeste klimavitenskapen. Prosessen for å bli godkjent av Science-Based Target Initiative er grundig og omfattende, der målene gjennomgås nøye. 

- At klimamålene våre blir anerkjent som vitenskapelig basert er en viktig bekreftelse på at vi både tenker og handler rett. Vi har tatt store utslippskutt de siste årene, men likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen vår om å være klimanøytrale innen 2045. Vi jobber stadig med å finne nye, grønnere løsninger på prosjektene våre, og vil gjennom strategiske samarbeid og en styrket satsing på innovasjon og FoU, fortsette arbeidet med å finne de rette løsningene, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

I tillegg til å få klimamålene anerkjent som vitenskapelig basert, har Skanska de siste årene mottatt toppkarakter for klima- og miljøarbeidet fra CDP Climate Change. Dette er en internasjonal organisasjon som støtter bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging. I 2021 mottok CDP miljødata fra nesten 12 000 selskaper, som representerer mer enn halve markedsverdien av alle børsnoterte selskaper i verden. Det er stilt strenge krav for å oppnå beste karakter, som i tillegg skjerpes inn årlig. Kravene omfatter blant annet grundig rapportering, håndtering av miljørisiko og beste praksis knyttet til miljøledelse.

Nødvendig å jobbe sammen for fremtiden

Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og skal ta en ledende rolle i norsk næringslivs reise inn i lavutslippssamfunnet. Selskapets klimaambisjon setter klare og tydelige mål for hva som skal oppnås av utslippskutt i årene som kommer, og klimaveikartet staker ut kursen mot klimanøytralitet. Likevel krever dette at både bransjen og politikerne tar grep for å få hele næringen med på det grønne løftet.

- Nylig oppjusterte vi klimaambisjonen vår fordi vi så at vi allerede var godt på vei mot å klare det opprinnelige målet for 2030. Vi har et ansvar for å bidra med så store utslippskutt som mulig, og derfor har vi nå forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene våre med 70 prosent innen 2030, og å være klimanøytrale innen 2045. Det vil kreve mye av oss å realisere disse ambisjonene, og for å komme dit må vi velge grønne løsninger, de rette prosjektene og samarbeide med partnere som ønsker å handle i tråd med våre verdier. Vi må gå foran, og arbeide tett sammen med bransjen og resten av næringslivet, for å nå målene i Parisavtalen. Ingen sitter på kompetansen til å nå disse målene alene, avslutter Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.

Kontakt:

Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø, Skanska Norge, tlf. + 47 98 64 17 70

Bilder

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

40 00 64 00http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

Følg pressemeldinger fra Skanska Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom