Statens vegvesen

Lyser ut kontrakt for drift og vedlikehold av riksvegene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino

Del
Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksvegene i Nord-Troms og Alta trygge og framkommelige fram til 2027. Samtidig settes nye krav til klima og miljø.
Kontrakten gjelder drift av 537 kilometer riksveg på begge sider av Kvænangsfjellet.
Kontrakten gjelder drift av 537 kilometer riksveg på begge sider av Kvænangsfjellet.

Kontrakten omfatter 537 kilometer veg, gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark. I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelveg.

Fra by til høyfjell

– Dette er en interessant kontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsproblematikk over Kvænangsfjellet. Vegstandarden varierer også fra ny høystandardveg på E6 vest for Alta til krevende partier som E6 Olderdalen-Langslett samt Kløfta på E45. På selve Kvænangsfjellet blir det store endringer i perioden, når en del av vegen skal legges i tunneler, sier ansvarlig for konkurransen, Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren har ansvar for brøyting og løpende vedlikehold av vegene.

Større og lengre kontrakter

Tidligere var området omfattet av fem vegkontrakter: Nord-Troms, Langfjorden, Alta, Masi og Kautokeino. Statens vegvesen har valgt å samle alle riksvegene i området i en felles kontrakt. Regionreformen innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for kontrakter for drift og vedlikehold på fylkesvegene.

I tillegg til at den nye kontrakten er større i geografisk utstrekning, blir varigheten lengre. Den nye kontrakten gjelder i fem år, og kan forlenges med inntil tre nye år dersom partene er enige om det. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ytterligere ett år.  

Kontrakten trer i kraft 1. september 2022.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen er pådriver for det grønne skiftet, og har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strengere krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kontrakten er lyst ut i Databasen for offentlige innkjøp, Doffin, i dag. Fristen for å levere tilbud er 17. mars.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Kontrakten gjelder drift av 537 kilometer riksveg på begge sider av Kvænangsfjellet.
Kontrakten gjelder drift av 537 kilometer riksveg på begge sider av Kvænangsfjellet.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom