Statens vegvesen

Statens vegvesen gir Torghatten Nord kontrakt for drift av hydrogenferjer til Lofoten: – Klimaprosjekt i verdensklasse

Del
Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025. Arbeidet som skal gjøres frem mot første ferjetur vil få stor betydning i Norge og verden, og by på næringsmuligheter lokalt.
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen

Kontrakten har en verdi på 4 979 344 000 kroner – 4,9 milliarder.

Vegvesenet: – Et skritt videre

– Vi er glade for den store interessen rundt anbudet og setter pris på at vi skal samarbeide med en trygg og velkjent operatør med lang erfaring, sier avdelingsdirektør for ferjeavdelingen i Statens vegvesen, Anders Sæternes.

Statens vegvesen har tidligere bidratt til å innføre bruk av naturgass (LNG),  batteriløsninger og hydrogen som energikilder i maritim sektor.

– Nå har vi tatt det et skritt videre, og tar i bruk hydrogen i stor skala. Vi har lagt inn krav som sikrer at hydrogenferjene skal bli minst like stabile som diesel- og gassferjer når det gjelder drift, legger han til.

Torghatten Nord: – Klimaprosjekt i verdensklasse

Torghatten Nord skal frem til kontraktsoppstart 1. oktober 2025 bygge to nye hydrogenfartøy. Eksisterende hovedfartøy levert i 2012 skal bygges om fra naturgass (LNG) til lavutslippsløsninger.

– Jeg er stolt over at Torghatten Nord skal utvikle og drifte hydrogenferjer på Norges lengste og mest værutsatte ferjestrekning. Vi får nå ansvar for et klimaprosjekt i verdensklasse som åpner konkrete og spennende muligheter for grønn sjøtransport globalt, ny industri i Norge og lokalt næringsliv. Men alt vi gjør av nybrottsarbeid skal funderes på sikkerhet, driftsstabilitet og god reisekomfort for våre passasjerer, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Torghatten Nord peker på at pionerarbeidet som nå settes i gang for å utvikle og drifte hydrogenferjene vil gi ringvirkninger for norsk hydrogenindustri, maritim næring og for Lofoten som reiselivsdestinasjon.

– Det satses på hydrogen nå, men det er ingen å selge til. Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, takket være Statens vegvesens og regjeringens klimaoffensive avgjørelser. Dette gir også betydelige muligheter for verfts- og utstyrsindustrien til å delta i kompetanseutviklingen innen bruk av hydrogen som energikilde. For reiselivet vil hydrogenferjene dessuten bli en unik mulighet til å ta reiselivssatsingen og den internasjonale merkevaren Lofoten et steg videre, legger Torkildsen til.

Torghatten Nord er seg også sitt ansvar bevisst om at driftssikkerheten til ferjene utenfor sommersesongen betyr mye for lokalbefolkningen og fiskeindustrien. 

– Vi glemmer aldri at dette er livsnerven til folk og fiskeindustri på Værøy og Røst. Derfor skal de nye ferjene kunne gå på alternativt drivstoff, og vi har reserveferjer av god kvalitet, avslutter Torkildsen.

Fakta om kontrakten og sambandet

¤ Det vil bli betydelig økt kapasitet på ferjene. Økt kapasitet ved oppstart av ny kontrakt i 2025 vil være 60 prosent for passasjerer og 40 prosent for personbilenheter.

¤ Bodø - Røst - Værøy - Moskenes er Norges lengste riksvegferjesamband, og også et av de lengste sambandene totalt sett.

¤ Torghatten Nord skal drifte sambandet i 15 år, fra 2025 til 2040.

¤ Som et ekstra krav til driftssikkerhet skal hydrogenferjene også kunne benytte annet drivstoff. Det er krav om at minimum 85 prosent av energiforbruket er hentet fra hydrogen for de to fartøyene som går hele året. Hydrogen skal fremstilles med lavt klimagassutslipp.

¤ Suppleringsfartøyene skal ha null- eller lavutslippsløsning som biodiesel, biogass, strøm, hydrogen eller en kombinasjon av disse.

¤ De nye ferjene vil redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26 500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferjer, som drives på naturgass (LNG). Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler.

¤ Torghatten Nord har i samarbeid med Norwegian Ship Design i Førde utviklet et interessant og fremtidsrettet fartøysdesign for de nye hydrogenferjene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen
Last ned bilde
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen
Last ned bilde
Slik kan hydrogenferjene som skal gå mellom Bodø og Lofoten bli seende ut. Illustrasjon: norwegianshipdesign.no/Torghatten Nord
Slik kan hydrogenferjene som skal gå mellom Bodø og Lofoten bli seende ut. Illustrasjon: norwegianshipdesign.no/Torghatten Nord
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye