Avinor

Avinor utsetter beslutning om bygging av ny lufthavn i Bodø i ett år

Del
Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 mrd. kroner.

- Ny lufthavn i Bodø er svært viktig både for Avinor, Forsvarssektoren og lokalsamfunnet. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre prosjektet, men vi har underveis opplevd endrede premisser for Avinors deltakelse. Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.  

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 mrd. kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er øket til 2,2 mrd. kroner. Avinor må itillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1,0 mrd. kroner. Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for Avinor i forhold til den opprinnelige forutsetningen.

Avinor har ansvar for å drifte et sikkert flytilbud i hele landet, og vi har en rekke prosjekter det er nødvendig å gjennomføre de neste årene. Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sier Foss

Usikker utvikling for luftfarten
Utviklingen i luftfarten de neste årene er svært usikker. En utsettelse vil gi bedre mulighet for å styrkeprosjektet og ta ned risikoen ved å sikre rammevilkårene for prosjektet. Prosjektet vil gå videre gjennom 2022, men med noe redusert fremdrift gjennom året. 

Vi har forståelse for at dette er en tung beskjed å få, særlig for Bodø kommune, som vi har jobbet tett med for å realisere flyttingen av lufthavnen. Vi forstår at kommunen er avhengig av forutsigbarhet for et prosjekt som er avgjørende for byens utvikling. Avinor vil fortsette det gode samarbeidet med Bodø kommune, og vobserverer at det er sterk politisk vilje til å gjennomføre prosjektet. I Avinor er vi positive til prosjektet og ønsker at det skal gjennomføres, sier Foss.

Nøkkelord

Bilder

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye