Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway skaper millionverdier

Del
En publikumsundersøkelse og analyse gjort av Sponsor Insight, viser at Arctic Race of Norway skapte økonomiske ringvirkninger for litt over 50 millioner kroner i Nord-Norge i 2021. Av disse sto arrangøren for 17 millioner, men publikum veide likevel tyngst på vektskålen med sine 34 millioner kroner i bidrag.
GODE EFFEKTER: En ny analyse dokumenterer økonomiske ringvirkninger av sykkelrittet Arctic Race of Norway på over 50 millioner kroner i Nord-Norge. Det gleder både politikere og næringsliv. F.v. daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway, Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune, regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Linda Beate Randal i Innovasjon Norge Arktis, og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: ARN
GODE EFFEKTER: En ny analyse dokumenterer økonomiske ringvirkninger av sykkelrittet Arctic Race of Norway på over 50 millioner kroner i Nord-Norge. Det gleder både politikere og næringsliv. F.v. daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway, Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune, regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Linda Beate Randal i Innovasjon Norge Arktis, og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: ARN

- Et viktig arrangement for Nord-Norge

Managing Partner Vegard Arntsen i Sponsor Insight mener at rapporten viser at Arctic Race of Norway har blitt et viktig arrangement for Nord-Norge.

- Selv i et år med pandemi og restriksjoner skapte arrangementet store økonomiske ringvirkninger, både direkte og indirekte, sier Arntsen.

I 2021 stilte 50 000 tilskuere opp ved start og mål, og langs løypa, til tross for de begrensningene pandemien skapte. De fleste tilskuerne var fra lokalmiljøet, men det var også en god del tilreisende som kom og la igjen penger i lokale bedrifter. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway gleder seg over tallene.

- Stemninga folk skaper langs løypa kan ikke kjøpes. Det må skapes av folk som engasjerer seg på ekte. Langs veiene er flere generasjoner på plass med flagg, plakater, kostymer og lokalproduserte smakebiter. Den entusiasmen og kreativiteten som folk viser bidrar til å gjøre Arctic Race of Norway til en folkefest. At vi i denne rapporten får bekreftet at arrangementet gjennom dette også skaper økonomiske verdier, er fantastisk, sier Dybdal.

Samarbeid er nøkkelen

Visjonen til Arctic Race of Norway er å bidra til en positiv utvikling og verdiskaping for hele Nord-Norge, og gjøre Norge synlig i utlandet. I publikumsundersøkelsen som er gjennomført, kommer det frem at 66 prosent av de som kjenner til Arctic Race of Norway, og hele 86 prosent av tilskuerne, mener at arrangementet gjør Nord-Norge mer attraktivt å besøke og bo i. Publikumsundersøkelsen viser videre at 81 prosent av de tilreisende ønsker å komme tilbake til Nord-Norge, og så mange som 93 prosent vil anbefale Nord-Norge til venner og familie.

- Vi realiserer visjonen til Arctic Race of Norway i felleskap fordi folk, næringsliv og offentlige virksomheter i hele regionen jobber sammen mot ett felles mål, å vise frem det beste landsdelen vår har å by på, sier Dybdal.

I 2021 gikk rittet gjennom gamle Troms fylke, men Dybdal understreker at det er helt avgjørende at hele Nord-Norge bidrar og gjør arrangementet til sitt-

- Arctic Race of Norway er like mye et arrangement for Alta og Sandnessjøen, som det er et Tromsø- eller Harstad-arrangement. Vi har siden begynnelsen flyttet rittet rundt i hele Nord-Norge, og gjennom godt samarbeid lokalt og mellom vertskommunene, bygger vi på hverandres innsats slik at alle får mer igjen for arbeidet som legges ned. Det er resultatene av dette vi ser i denne ringvirkningsanalysen, sier Dybdal.

Fornøyde politikere

- Arctic Race of Norway viser på en veldig god måte hvilken betydning idrettsarrangementer kan ha. Fantastiske omgivelser og masse publikum langs løypene har begeistret ryttere og sykkelfans verden over. Arrangementet har blitt en viktig merkevare for regionen Nord-Norge. I tillegg til å skape idrettsglede og sykkelinteresse, skaper arrangementet ringvirkninger langt utover idretten, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.  

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo mener Arctic Race of Norway ikke bare gir folk langs veiene i Troms og Finnmark en etterlengtet folkefest, det er god reklame som i neste runde gir store ringvirkninger til fylket.

- Vårt politiske mål er et sterkere nord. Det er et klart ønske i befolkningen om en bærekraftig og framtidsrettet politikk med sterkere fellesskap. Arctic Race of Norway bidrar til økt bolyst, betydelige summer til næringslivet og oppbygging av infrastruktur, sier fylkesrådslederen.

Tromsø kommune har en strategi for å bruke arrangementer til å gjøre regionen mer attraktiv for nye innbyggere, besøkende og næringsliv. Ordfører Gunnar Wilhelmsen mener at ringvirkningsrapporten som nå er gjort offentlig viser at dette er viktig.

- Denne ringvirkningsanalysen viser at Arctic Race of Norway er tro mot sin egen visjon om å være mer enn et sykkelritt. Det sykkelrittet gjør innenfor klimamessig, økonomisk og sosial bærekraft er helt i tråd med Tromsø kommunes mål. Vi ønsker enda mer aktivitet og verdiskaping, og synes derfor det er positivt å få være med å arrangere verdens nordligste profesjonelle etapperitt på sykkel, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Økt verdiskaping gir mer penger i kommunekassa. Arrangementet krever en del av oss, og i Tromsø var det blant annet en diskusjon rundt bruk av penger og stenging av veier. Vi har selvsagt stor forståelse for at dette er en utfordring for noen, men desto viktigere er det at vi nå for dokumentert at slike arrangementer kommer hele samfunnet til gode, sier Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune.

Viktig for næringslivet

Målfrid Baik, som er regiondirektør for NHO Arktis, Linda Beate Randal, som er regiondirektør for Innovasjon Norge Arktis, og lederen for Næringsforeninga i Tromsøregionen, Trude Nilsen var til stede da rapporten ble presentert.

- Arctic Race of Norway har blitt et viktig verktøy for næringslivet i nord, og var kanskje spesielt viktig i 2021 siden reiselivsnæringa er så hardt rammet av pandemien, sier Baik.

Randal mener at Arctic Race of Norway har en viktig funksjon som samarbeidsprosjekt i Nord-Norge.

- Vi snakker ofte om hvor viktig det er at vi samler krefter i nord. Arctic Race of Norway er et av få prosjekter som hele Nord-Norge står bak. Det har en verdi i seg selv, men det er selvsagt ekstra gledelig å se at dette også skaper konkrete verdier, sier Randal.

Også lederen for Næringsforeninga i Tromsøregionen, Trude Nilsen, er fornøyd med at ringvirkningene blir dokumentert.

- Vi jobber for å skape flere arbeidsplasser i regionen, og å trekke til oss folk som kan fylle arbeidsplassene med riktig kompetanse. Denne typen arrangementer er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier Nilsen.

Stor helsegevinst

Selv om det ikke er en direkte økonomisk effekt av rittet, har arrangementet inspirert 32%, eller 16 000 av tilskuerne, til å sykle oftere. I en rapport fra 20141 estimerte Helsedirektoratet velferdsgevinsten av at befolkningen ble mer aktiv. Hvis man legger Helsedirektoratets beregninger til grunn, utgjør tallene fra Arctic Race of Norway en potensiell velferdsgevinst på 9,4 milliarder kroner.

- Helsegevinstene for samfunnet ved at vi er mer aktive er store, og bare en liten økning i aktivitetsnivået kan resultere i store besparelser for helsevesenet, så vi håper at de som lot seg inspirere faktisk tar frem sykkelen og blir mer fysisk aktive, sier Dybdal.

De viktigste funnene i undersøkelsen

• De totale økonomiske ringvirkningene av Arctic Race of Norway 2021 for regionen Nord-Norge var 51,6 millioner NOK. I tillegg kommer 8,3 millioner NOK fra arrangørens innkjøp av varer og tjenester i Sør-Norge

• Arrangøren av Arctic Race bidrar med 17,3 millioner NOK i direkte og indirekte virkninger i regionen Nord-Norge.

• Forbruket til tilreisende publikum i regionen i forbindelse med Arctic Race resulterer i 34,3 millioner NOK i direkte og indirekte virkninger i Nord-Norge.

• 75 000 publikummere (50 000 unike personer) så på rittet i 2021, enten i start- og målområdet, eller langs ruten.

• Ifølge en nasjonal undersøkelse, gjør Arctic Race of Norway Nord-Norge til et mer attraktivt å bo eller besøke.

• Flere besøkende i regionen vil resultere i ytterligere langtidseffekter for økonomien i regionen. Dette er utenfor omfanget til denne studien.

Kontakter

Knut-Eirik Dybdal, mobil 920 56 326
Roger Solheim, mobil 992 26 638

Bilder

GODE EFFEKTER: En ny analyse dokumenterer økonomiske ringvirkninger av sykkelrittet Arctic Race of Norway på over 50 millioner kroner i Nord-Norge. Det gleder både politikere og næringsliv. F.v. daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway, Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune, regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Linda Beate Randal i Innovasjon Norge Arktis, og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: ARN
GODE EFFEKTER: En ny analyse dokumenterer økonomiske ringvirkninger av sykkelrittet Arctic Race of Norway på over 50 millioner kroner i Nord-Norge. Det gleder både politikere og næringsliv. F.v. daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway, Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune, regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Linda Beate Randal i Innovasjon Norge Arktis, og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: ARN
Last ned bilde

Om Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway
Arctic Race of Norway
Storgata 11
9405 Harstad

https://www.arctic-race-of-norway.com/no/

Følg pressemeldinger fra Arctic Race of Norway

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Race of Norway på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Race of Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye