Regnskap Norge

Regjeringen ødelegger kompensasjonsordningen

Del
Regnskap Norge er kritisk og advarer mot at ordningen står i fare for å virke mot sin hensikt når regjeringen nå foreslår at selskaper som har overskudd i 2021 eller deler ut utbytte i 2022 eller 2023 skal betale tilbake mottatt kontantstøtte.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, stiller seg kritisk til regjeringens forslag om tilbakebetaling av støtte. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, stiller seg kritisk til regjeringens forslag om tilbakebetaling av støtte. Foto: CF-Wesenberg.

Næringsdepartementet vurderer nå høringsinnspill på forslaget om å videreføre tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall.

– I dagens regelverk er det en betingelse at bedriften må ha hatt stort omsetningsfall grunnet koronapandemien, og dessuten har underskudd i perioden tilskuddet gjelder. Det siste vilkåret kom inn i mars i fjor. Nå foreslår regjeringen at de som eventuelt får overskudd i hele 2021 skal miste retten til å beholde tilskudd mottatt for november eller desember. Tilsvarende vil gjelde tilskudd som mottas 2022. Her kommer med andre ord en tilbakebetalingsplikt, som i verste fall sender bedriften ut i store økonomiske problemer og konkurs. Hvis dette skjer, vil ordningen virke mot sin hensikt. Vi mener det må være tilstrekkelig at bedriften har underskudd i tilskuddsperioden, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. 

– Tilskuddsordningen handler om å sikre bedriftenes likviditet for å komme gjennom en vanskelig periode, slik at de får dekket sine faste uunngåelige kostnader. Om selskapet har tjent penger gjennom sommeren og høsten, behøver det ikke tilsi at det har nok penger til å komme gjennom en ny vinter med lav eller ingen omsetning. Politikerne er for opptatt av de store bedriftene. Denne ordningen handler vel så mye om drosjeeiere, utelivsbedrifterog andre småbedrifter som har regninger de må forsøke å betale, fortsetter Aale-Hansen. 

Positiv til videreføring av ordningen

– Regnskap Norge er grunnleggende positiv til at kompensasjonsordningen videreføres gjennom vinteren. Ordningen er viktig for mange bedrifter som sliter i koronapandemien. Vi mener det er viktig at vi klarer å beholde levedyktige bedrifter gjennom pandemien, fremfor å sende enda flere til NAV. Vi må derfor ikke se oss blinde på at noen bedrifter kom heldig ut av tilskuddsordninger i 2020, hvor det var langt snillere regler enn i 2021.

Regjeringen ønsker videre å innføre krav om at mottatt tilskudd tilbakebetales før foretakene vedtar eller utbetaler utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger.

– Vi forstår dette slik at foretak som vedtok utbytte før pandemiens seneste oppblomstring, eksempelvis i oktober 2021, og som utbetaler dette etter at forskriftsbestemmelsen trer i kraft, blir rammet. Etter vårt skjønn er dette urimelig, blant annet fordi dette kan være bedrifter som lojalt har forholdt seg til å avvente med å utbetale utbytte til situasjonen ble mer avklart, sier Aale-Hansen og avslutter: – Tilskuddsordningen er ment som støtte for å bidra med likviditet i en begrenset periode for å bidra til overlevelsesevne. Det å legge bånd på hvordan midler i foretak forvaltes ut 2023, innebærer en innlåsing som blant annet er til hinder for utvikling av nye arbeidsplasser, noe vi antar regjeringen ikke ønsker. Dersom kravet skal innføres, må det være tilstrekkelig at det settes slike begrensninger for i år.

– Vi håper alle på en blomstrende sommer og praktfull høst, så la oss ikke sette begrensninger som lar de mørke skyene henge over oss i hele to år til.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, stiller seg kritisk til regjeringens forslag om tilbakebetaling av støtte. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, stiller seg kritisk til regjeringens forslag om tilbakebetaling av støtte. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes14.12.2021 11:56:08 CET | Pressemelding

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye