NGI

NGI vant Miljøringenprisen 2021 og donerer 40 000 kroner til miljøstiftelsen ZERO

Del
NGI – Norges Geotekniske Institutt har mottatt Miljøringenprisen for prosjektet "Bærekraftig gjenvinning av betong". Prisen består av en gullspade-plakett og en pott på 40 000 kroner som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.

Miljøringen deler hvert år ut prisen til et prosjekt som har "løst en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte".

- Jeg ønsker på vegne av hele prosjektgruppen å si tusen takk til Miljøringen for tildelingen av denne prisen. Vi har jobbet intensivt med prosjektet de siste årene, så en slik anerkjennelse setter vi stor pris på, sier prosjektleder Cathrine Eckbo, NGI.

Fra 2019 ut 2020 har NGI jobbet med flere sentrale aktører samt miljømyndighet for å finne gode løsninger på hvordan man kan gjenvinne betong på mest mulig miljøvennlig måte. En av hovedutfordringene knyttet til betonggjenvinning er potensiell spredning av det giftige stoffet krom 6.

Resultatene fra studien viste at det lekker betydelige mengder krom 6 ut fra betongen alene, men når dette kromet kommer i kontakt med organisk jord ble alt kromet immobilisert. Dette kan bety at spredningen av Cr(VI) fra gjenvunnet betong ikke er et så stort miljøproblem som først antatt.

Miljøstiftelsen ZERO

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. De har kun en oppdragsgiver: klimasaken.

- Siden samarbeid og kunnskap er nøkkelen til suksess i kampen for betongen, ønsker vi å tildele pengene til Miljøstiftelsen ZERO. De mener at for at klimaløsninger skal være effektive må de være konkurransedyktige og tilgjengelige for alle, og her kunne jeg ikke vært med enig, sier Eckbo.

ZERO har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klimasaken, og forstår hvordan klimatiltakene henger sammen og hva som skal til for å skape et nullutslippssamfunn.

- Vi er utrolig takknemlige for anerkjennelsen og støtten fra NGI. Vi er også glade for at NGI har tatt så på kornet akkurat hva vi forsøker å få til. Det haster å kutte utslipp, og vi har mye av teknologien som trengs for å klare det. Nå trenger vi politiske virkemidler for å rulle ut og skalere opp de grønne løsningene, sier Sigrun Aasland, leder i ZERO.

ZERO står for Zero Emission Resource Organization.

Krever betydelig innsats fra bedrifter og politikere

Skal regjeringen nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, må norske utslipp falle dramatisk i årene som kommer.

- Vi skal fra omtrent 50 millioner tonn til 23 millioner tonn innen ni år. Alt dette vil kreve en betydelig innsats fra både bedrifter og politikere. Vi jobber hver dag med å få næringslivet til å ta i bruk grønne løsninger, og med å vise politikerne helt konkrete virkemidler som kan utløse raskere omstilling og utslippskutt, sier Aasland.

Krom 6 i betong

I 2020 annonserte Miljødirektoratet at grenseverdien for krom 6 i betong ble hevet fra to til åtte milligram per kilo betong, noe som muliggjør mer betonggjenvinning. Resultatene fra NGI-prosjektet var en viktig del av denne beslutningen.

- Dagens regelverk knyttet til betonggjenvinning har vist seg å være utfordrende for bransjen å forholde seg til. Ved å vise at det går an å gjenvinne betongen i ulike scenarioer uten at det går på bekostning av helse og miljø kan vi være med på å konstruere et regelverk som oppmuntrer til gjenvinning. Dette vil i tillegg kunne ha en spiraleffekt ved at det legges mer midler i FoU for nye og innovative metoder for bærekraftig betonggjenvinning, sier Eckbo.

Prosjektet har ført til at Eckbo nå tar en doktorgrad i bærekraftig gjenvinning av betong gjennom earthresQue, et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret fokuserer på å finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser.

Partnere i prosjektet var SINTEF, Miljødirektoratet, FABEKO, Norcem, Lindum, AF Decom, NHP-Nettverket og Omsorgsbygg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

Ekspertgruppe med tydelig tilbakemelding til Vegvesenet og entreprenør: – Mangler i planlegging, risikovurdering og oppfølging av byggingen av E39 bidro til skredet på Hennset28.8.2023 12:30:57 CEST | Pressemelding

Ekspertgruppa som Vegvesenet har satt ned har gjort grundige undersøkelser for å finne de bakenforliggende årsakene til skredet som gikk 2. september 2022 på Hennset i Heim. De er tydelige i sin kritikk av Vegvesenets rolle i oppfølgingen av byggeprosjektet og anbefaler flere forbedringspunkter:

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye