Mattilsynet

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet etter påvisning av fugleinfluensa på villfugl

Del
Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført et nytt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, i tillegg til det som allerede gjelder for 15 kommuner i Rogaland.
Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner Viken og Innlandet.
Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner Viken og Innlandet.

– Portforbud betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Dette inkluderer høner i hagen, og andre hobbyfjørfehold, sier Astri Ham, avdelingssjef i avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres.

– Godt smittevern hos alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap er helt avgjørende for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier Ham.

Det er nå obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.

– Det er også forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles i disse kommunene, sier Ham.

Det er nå viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang har det blitt påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands.

Les mer om fugleinfluensa:

Samme virustype som påvist i Rogaland

Høypatogen fugleinfluensa H5N1 er den samme virustypen som nylig er påvist i to kommersielle fjørfehold og på villfugl i Rogaland. Analysene er gjort av Veterinærinstituttet.

Arvestoffet til viruset undersøkes nå nærmere for å finne ut mer om opprinnelsen til viruset, blant annet om det har samme opprinnelse som virusene som har blitt funnet i Rogaland.

Det er også innført portforbud i Rogaland. Les mer om dette her.

Lav risiko for smitte til mennesker

Fugleinfluensaviruset kan spre seg fra ville fugler til tamme fugler. Viruset smitter lett mellom fugler, blant annet via avføring og dråpesmitte. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner Viken og Innlandet.
Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner Viken og Innlandet.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye