Mattilsynet

Mattilsynet innfører flere restriksjoner i Rogaland etter funn av fugleinfluensa

Del
Torsdag 11. november ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området innfører Mattilsynet flere nye tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

– Nå er det viktig at alle som driver med fjørfe i dette området setter seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Dette er inngripende tiltak, men de er helt avgjørende for å hindre videre smitte, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Opprettet soner med restriksjoner

Fredag ettermiddag ble det opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Veterinærinstituttet har stadfestet at fugleinfluensaviruset er av undertypen H5N1. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Portforbud i 15 kommuner i Rogaland

Tidligere fredag innførte Mattilsynet portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Det betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang.

– Portforbudet innebærer at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt under tett tak, sier Godal.

Kommunene det gjelder er: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

Flere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører.

– I løpet av dagen har vi fått bedre oversikt over situasjonen, men vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme på kort varsel, sier Godal.

Påvist fugleinfluensa på stokkand i området

Fredag ettermiddag bekreftet Veterinærinstituttet påvisning av fugleinfluensa (H5N1) på en stokkand felt ved jakt ved Friestad, Klepp i Rogaland. Prøven ble tatt 31. oktober som ledd i den aktive overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl.

Les mer:

Mattilsynet: Utbrudd av fugleinfluensa

Veterinærinstituttet: Fugleinfluensa i Rogaland

Folkehelseinstituttet: Fugleinfluensa i Rogaland 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye