Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist i Rogaland

Del
Det er påvist fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Oppdatering 12.11.21: Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner i Rogaland.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen. Besetningen på 7 500 høns ble da båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er fugleinfluensa, og nærmere undersøkelser gjøres nå for å avklare hvilken type fugleinfluensa dette er. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør videre analyser og vurderinger.

Mattilsynet er på gården i kveld (11.november) og har avlivet resten av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen.

Mattilsynet vil nå innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland. Det vil si at alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder bli forbudt. Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake til endelige tiltak, sannsynligvis i løpet av fredag.

Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjørfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Godt smittevern beskytter mot smitte

– Det viktigste nå er at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Godal.

Fugleinfluensa er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er fugleinfluensa i besetningen sin.

Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Noen få varianter av fugleinfluensa kan smitte til mennesker. Videre prøveanalyser vil avklare endelig hva slags variant det er snakk om i dette tilfellet.

Utbrudd i flere land

Den alvorlige formen av fugleinfluensa har forekommet i hele verden. I Europa påvises det tilfeller hos både tamme og ville fugler hvert år. Antall påvisninger og antall land som berøres varierer fra år til år. De siste ukene har det blitt påvist fugleinfluensa hos både ville og tamme fugler i blant annet Sverige, Danmark og England.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang er det blitt påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands. Siste påvisning hos villfugl i Norge ble gjort 29. juli i år.

Les mer om fugleinfluensa her:

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye