Mattilsynet

Avdekket ulovlig medisinering av matproduserende dyr

Del
Mattilsynet har avdekket at noen veterinærer har benyttet legemidler som inneholder kloramfenikol, til dyr som skal bli til mat. Dette er forbudt. Derfor har Mattilsynet, i tråd med regelverket, besluttet at dyrene må avlives og destrueres.

– Den ulovlige medisineringen ble avdekket gjennom et ordinært, risikobasert tilsyn. På grunnlag av dette funnet har Mattilsynet gjennomført målrettede undersøkelser for å se om flere kan ha foretatt slike ulovlige forskrivninger. Så langt har vi avdekket at 21 veterinærer i ulike deler av landet har benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes.

Alle matproduserende dyr som har fått dette legemiddelet må destrueres. Det samme vil kunne skje med andre dyr i de samme besetningene dersom legemiddelet er benyttet i besetningen, og det ikke kan sannsynliggjøres hvilke dyr som har fått legemiddelet. Dette gjør vi for å sikre at det ikke kommer mat på markedet der det er usikkert om ulovlige legemidler har blitt brukt, og som kan skape tvil om mattryggheten, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Mattilsynet har et løpende overvåkningsprogram på fremmedstoffer inkl. legemiddelrester. Det tas ca. 4300 prøver årlig på landdyr. Av disse er ca. 1600 tatt ut for å avsløre forbudte stoffer, inkl. kloramfenikol. Overvåkningsprogrammet har vært gjennomført hvert år siden 1997. Det har ikke blitt funnet kloramfenikol i noen prøver ennå.

Videre oppfølging
– Nå jobber vi med å forebygge at dette skal skje igjen. Det overrasker oss at noen har brukt eller forskrevet medisin som er forbudt til matproduserende dyr, sier Tronerud.

– Dette er utvilsomt en sak som har store konsekvenser for flere av de involverte. Det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er også viktig at kravet om å dokumentere hvilke dyr som behandles med legemidler følges av både dyreeier og veterinær. Dette vil vi følge opp med tilsyn med veterinærene og dyreeierne, og i videre dialog med næringen og Veterinærforeningen, sier Tronerud.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom