Mattilsynet

Fugleinfluensa kan være på vei til Norge - viktig med godt smittevern på gårdene

Del
Høsttrekket er i gang og det er funnet fugleinfluensa hos ville fugler i Europa og Asia. Samtidig er det utbrudd i fjørfebesetninger i blant annet Danmark, Tyskland og England. Det er nå ekstra viktig at alle fjørfeprodusenter beskytter dyrene sine mot smitte. Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

-Vi forventer at ville fugler som trekker mellom Europe og Norden på høsten kan ha med seg fugleinfluensasmitte.  Det er nå ekstra viktig at du som dyreeier, uansett om du har mange eller få fugler, gjør tiltak for å hindre at fuglene dine blir smittet, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet

 Godt smittevern beskytter mot smitte 

Gode smittevernsrutiner er nå alfa og omega for alle dyreeiere.  Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler. Du må også sikre at fuglene dine ikke har indirekte kontakt med ville fugler, for eksempel kontakt med avføring fra disse.   

Ikke nøl med å kontakte veterinær dersom du oppdager:  

  • økt dødelighet i flokken  
  • fall i eggproduksjon  
  • redusert fôr- og vannforbruk  
  • generelle adferdsendringer i flokken 

Fugleinfluensa er en meldepliktig sykdom. Ta derfor straks kontakt med Mattilsynet dersom du har mistanke om at det er fugleinfluensa i flokken din. 

 -Alle som har fjørfe må være forberedt på at det igjen kan bli nødvendig å innføre portforbud for å beskytte tamfugler som vanligvis holdes utendørs, mot smitte. Vi oppfordrer til å tenke igjennom hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte i ditt fjørfehold slik at du både beskytter dyrene mot smitte, og samtidig sørger for god dyrevelferd for dyrene dine 

Mattilsynet følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos ville og tamme fugler i Europa. Smitteforebyggende tiltak for å hindre smitte til tamme fugler kan bli innført på kort varsel. Det er nå innført portforbud i Danmark og deler av Sverige, sier Tronerud

Utbrudd i fjørfehold vil oftest føre til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet og det vil bli lagt restriksjoner på fjørfehold i et større område rundt. 

I 2020/2021 opplevde vi en av de største og mest ødeleggende fugleinfluensaepidemiene som noensinne har vært i Europa, og høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble for aller første gang påvist i Norge. Det ble funnet fugleinfluensa på flere titalls ville fugler spredt i Sør-Norge, hovedsakelig i Bergens-området, Jæren og områder rundt Oslofjorden. I Norge unngikk vi heldigvis smitte til tamfugl bortsett fra til en fuglepark i Rogaland.  

-Utbruddene i andre land i Europa, inkludert Sverige og Danmark, førte til massedød og avliving av flere millioner tamfugler. Vi håper at godt smittevern vil gjøre at vi unngår dette i Norge, sier Tronerud.  

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler 

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes langs sjø og vann, og i våtmarksområder om å varsle ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene: 

  • andefugler (ender, gjess og svaner) 
  • måkefugler 
  • vadere 
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk) 
  • åtseletere (kråkefugler) 

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler. Undersøkelser av aktuelle fugler vil kunne hjelpe oss å oppdage smitte på et tidlig tidspunkt.  

Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen. 

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye