Mattilsynet

Funn per 2. tertial i Mattilsynets tilsynskampanje svin: Mange regelbrudd, men få alvorlige

Del
Det er så langt gjennomført 168 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 2. tertial 2021. I 54,8 % av dyreholdene er det oppdaget brudd på regelverket. Få av disse er alvorlige brudd.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.

I løpet av 2021 og 2022 skal Mattilsynet gjennomføre totalt 600 tilsyn i denne tilsynskampanjen. Besetningene som får besøk, er valgt ut tilfeldig blant norske svineprodusenter, og det er Veterinærinstituttet som har gjort utvalget. Et tilfeldig utvalg skal gi et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden i norsk svineproduksjon som mulig.

De foreløpige funnene viser hva Mattilsynet har funnet etter at 168 av de totalt 600 tilsynene i kampanjen er gjennomført.

– Det er mange tilsyn igjen, og det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner utfra disse foreløpige funnene. Antallet er viktig for å få et tilstrekkelig grunnlag for å kunne si noe om velferden for svin i Norge, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd og leder av styringsgruppen for Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022.

Flest avvik på rotemateriale og strø

Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller strø, som grisen skal ha i bingen sin. Når det blir registrert brudd på regelverket her, kan det variere fra litt for lite strø og rotemateriale til fullstendig fravær.

– Tilsynene vi nå gjennomfører, gir våre inspektører god mulighet til å veilede bonden, som er en viktig del av Mattilsynets oppgave, sier Knævelsrud.

De viktigste foreløpige funnene:

  • I over 60 % av tilsynene der det ble funnet regelbrudd, var det brudd på ett eller to av totalt åtte sjekkpunkter for slaktegris og ti for smågris.
  • Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av svineholdene. Forhold i denne kategorien omfatter tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.
  • Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet.
  • Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av purker.
  • Én svineprodusent er ilagt overtredelsesgebyr.
  • Den samme produsenten har fått delvis aktivitetsforbud, som følge av gjentakende regelbrudd over flere år.
  • Det er utført 26 tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av gris. Det er ikke avdekket noen regelbrudd.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye