Regnskap Norge

Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet

Del
I forslag til statsbudsjett setter Regjeringen søkelys på forenklinger for næringslivet. Det er bra, men regnskapet som presenteres og ambisjoner fremover er ikke gode nok. På toppen av det hele har regjeringen vedtatt en forskriftsendring som trer i kraft 1. november og innebærer nye administrative byrder for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

I forslag til statsbudsjett skriver regjeringen at den “arbeider systematisk med å redusere næringslivets kostnader ved rapportering og etterlevelse av lover og regler. Fra 2017 er det gjennomført tiltak som er beregnet å redusere årlige kostnader for næringslivet med 11 mrd. kroner."

– Det er gjennomført mange gode forenklingstiltak de senere årene. Bildet blir imidlertid mer sammensatt når man samtidig ser på økte byrder som er kommet gjennom nye reguleringer – eksempelvis er det vedtatt mer omfattende og kompliserte regler for naturalytelser, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge: – Det er altså ikke godt nok å få til lettelser i administrative byrder på den ene siden, når man i neste omgang skaper nye.

– Rett før sommeren fattet stortinget vedtak om ytterligere reduksjon i administrative byrder og kostnader for næringslivet på 11 milliarder kroner. Dette sier Regjeringen at den “vil komme tilbake til på egnet måte”. Det er litt skuffende, men gir samtidig store muligheter for påtroppende regjeringen til å levere på det løftet de selv har vedtatt, sier Regnskap Norge-direktøren: – Norge trenger å få fart på økonomien på vei ut av pandemien. Da er smart regulering viktig. Det innebærer både å se på avreguleringer og forsiktighet mot å vedta nye byrder.

Ny merbyrde for næringslivet

– Dessverre har regjeringen nettopp gjort det stikk motsatte. I skjul (?) av budsjettet har Finansdepartementet fastsatt en forskrift med utfyllende regler til lov om register over alle rettighetshavere. Dette er litt teknisk. Essensen er at staten pålegger en merbyrde for næringslivet som trer i kraft allerede 1. november – uten at næringslivet er forberedt på det. Dette er et godt eksempel på forvansking, sier Aale-Hansen.

Regnskap Norge har i mange år anbefalt å utrede etablering av et løpende oppdatert eierskapsregister til erstatning for aksjeeierboken. Et slikt register kan samle og sammenstille informasjon fra flere andre registre, både innenlandske og utenlandske, og komme til nytte på en rekke områder både i det offentlige, frivillig sektor og næringslivet.

– En slik satsning vil passe godt inn i myndighetenes digitaliseringsstrategi, hevder Aale-Hansen: – Vi mener det vil være enklere å oppnå tilfredsstillende kvalitet på et register som beskrevet, enn hva et særskilt register over reelle rettighetshavere realistisk sett har mulighet til.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for statsautoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 9 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye