Den norske kirke

Viktig med forutsigbar finansiering

Del
Regjeringen vil videreføre tilskuddet til Den norske kirke. – Stabilitet og forutsigbarhet er avgjørende for å sikre en landsdekkende folkekirke. Vi forventer at en ny regjering også følger opp dette, sier kirkerådslederen.
Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kirkerådet/Kolonihaven
Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kirkerådet/Kolonihaven

– Jeg er fornøyd med at regjeringen vil gi forutsigbare rammer for Den norske kirke. Det sikrer prester, trosopplæring og diakoni i menighetene landet over. Jeg forventer at den nye regjeringen også følger opp dette, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen 2,324 mrd. kr i statstilskudd til Den norske kirke. Regjeringen skriver i statsbudsjettet blant annet at:

«Ved å vere til stades i alle lokalsamfunn er kyrkja ein viktig bidragsytar til det frivillige arbeidet blant barn og ungdom, ikkje minst innanfor trusopplæringa, diakonien og det lokale musikk og kulturlivet. Skal kyrkja vere ei lokalt forankra folkekyrkje i alle delar av landet, må prestetenesta alle stader ha gode rammevilkår og dei mange kyrkjebygga haldast ved like.»

Også Norges Kristne Råd (NKR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Sjømannskirken får videreført sine bevilgninger.

Kommuneøkonomien er viktig

En tredjedel av kirkens totale tilskudd kommer fra staten, og to tredjedeler kommer fra kommunene.

– Kirken er helt avhengig av at kommunene også tar sitt lovpålagte ansvar for drift og vedlikehold av lokalkirken i 2022, sier Raaum.

Etterlyser satsing på kulturhistorisk viktige kirkebygg

Stortinget har tidligere vedtatt at 158 middelalderkirker i stein skal settes i stand til tusenårsjubileet for kristningen av Norge i 2030.

– Vedlikeholdsetterslepet er stort. Regjeringen har tidligere signalisert at den vil være med på å ta dette ansvaret. Dette arbeidet må trappes opp hvis det skal bli ferdig til tusenårsjubileet i 2030, sier kirkerådslederen.

Kontakter

Bilder

Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kirkerådet/Kolonihaven
Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kirkerådet/Kolonihaven
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

62,6 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene, statsbudsjettet og gjennom gaver og frivillig innsats.

kirken.no

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye