Kredinor

Kredinor blir med i verdens største bærekraftsinitiativ

Del
Kredinor er tatt opp som medlem i det anerkjente nettverket UN Global Compact, som er verdens største bedriftsinitiativ for et mer bærekraftig næringsliv. – Jeg er kjempestolt av arbeidsplassen min i dag, men dette er bare starten. Ambisjonen vår er å bli ledestjerner innen bærekraft og samfunnsansvar i Norge, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor.
– Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo, i Kredinor. Foto: NTB/Thomas Brun
– Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo, i Kredinor. Foto: NTB/Thomas Brun

UN Global Compact består av mer enn 12.000 bedrifter fra 160 land. I tillegg finnes det lokale UN Global Compact nettverk i 70 land og på alle kontinenter.

– Vi ønsker Kredinor hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at Kredinor slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

– Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess for oss, og det er derfor både inspirerende og forpliktende å være en del av FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv, sier Flatlandsmo.

En bærekraftig strategi

Kredinor tar bærekraft på alvor, og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å velge gode og grønne løsninger for fremtiden.
– Gjennom løsninger som er positive for mennesker, verdiskaping og planeten vil vi som stort norsk selskap kunne utgjøre en forskjell. Jo flere som gjør det samme, desto større bidrag til en bærekraftig utvikling, sier Flatlandsmo.
Kredinor har besluttet å ikke ha en egen bærekraftstrategi, men ha en bærekraftig strategi for hele selskapet.
– Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør, sier Edda Flatlandsmo.

Ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv

De ti prinsippene for valg av bærekraftige løsninger er nedfelt innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon, og er følgende:

1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
2. Påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene
3. Bedrifter skal holde ornganisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
8. Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
9. Oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

– Disse ti prinsippene skal vi etterleve og rapportere på årlig. Det positive er at vi utvider vårt fokus på bærekraft til også å inkludere anti-korrupsjon, arbeidstaker- og menneskerettigheter, sier Edda Flatlandsmo, bærekraftsansvarlig i Kredinor.

Man kan lese mer om initiativet hvis man ønsker, på UN Global Compact sin egen hjemmeside: https://globalcompact.no/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo, i Kredinor. Foto: NTB/Thomas Brun
– Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo, i Kredinor. Foto: NTB/Thomas Brun
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Sjølyst Plass 3
0278 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor SA er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og nest størst i omsetning. Selskapet har 431 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og 8 avdelingskontor rundt om i Norge. I 2020 mottok Kredinor 2 mill saker til oppfølging, noe som utgjør en markedsandel på rundt 20 prosent i det norske markedet. Kredinor er et samvirke, hvor eierne er medlemmer og kunder. De har alle felles interesse i å benytte Kredinor som profesjonell part innenfor betalingsoppfølging og inkasso. I tillegg til inkassovirksomheten leverer Kredinor løsninger innenfor fakturering, purringer, reskontroadministrasjon, kundeservice, juridisk rådgiving, analyse og betaling. Kunder med behov for løsninger utenfor Norge, følges opp av internasjonal avdeling i Kredinor. All kommunikasjon, inkludert faktura og inkassobrev, har tidligere foregått på papir, frem til en lovendring i 2017 som gjorde det mulig å sende digitale brev. Kredinor har ledet an digitaliseringen, noe som har gitt svært positive effekter. Bærekraft har høy prioritet i Kredinor, med flere referanser til FNs bærekraftsmål. 

Følg pressemeldinger fra Kredinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom