Statens vegvesen

Innovativ kontrakt gir betydelig lavere CO2-utslipp i drift av riksveger

Del
Kontrakten for å drifte og vedlikeholde riksvegene i Hallingdal og Valdres er den første som er inngått der det er lagt stor vekt på CO2-fotavtrykket.
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

– Dette er en innovativ anskaffelse der entreprenøren leverer god bærekraft. Det som er positivt for CO2-avtrykket er også god økonomi for samfunnet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Driften starter 1. september. Entreprenøren strekker seg mot et mål om å redusere klimautslippene med 85 prosent.

Entreprenørene leverer

Hallingdal og Valdres-kontrakten viser at entreprenørene responderer godt på klimakrav. Reduksjon i klimaavtrykket talte 20 prosent ved tildelingen. Dette viste seg å være nok til at entreprenørene gjorde en stor jobb for å finne løsninger med god logistikk, gjenbruk og miljøvennlig drivstoff.

– Jeg ser en bransje som er motivert for å drifte mer klimavennlig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Presis Vegdrift vant kontrakt

Presis Vegdrift AS vant kontrakten om å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres i fem år med opsjon på ytterligere tre år. Vegstrekningen er 517 km og kontraktsverdien er 340 millioner kr.

Entreprenøren skal strekke seg mot å redusere klimafotavtrykket med 85 prosent. Det vil de gjøre gjennom god logistikk, ved å erstatte dieseldrift med biodrivstoff og elektrisitet på kjøretøy og maskiner. I tillegg skal de bruke mye av det som til nå har vært avfall. Det gjelder for eksempel brøytestikker, skiltplater, stolper, rekkverk, asfalt og strøgrus.

Grønn drift til god pris

– Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo som er direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han understreker at et skifte mot mer miljøvennlig drift ikke nødvendigvis betyr dyrere kontrakter.

– Det ligger store muligheter for omstilling i kontrakter med lang varighet, slik at entreprenørene kan gjøre investeringer i mer moderne utstyr, legger han til.

Åtte nye riksvegkontrakter landet rundt

1.september er oppstartdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen. Av de åtte nye kontraktene har Presis Vegdrift og Mesta ansvar for tre hver, mens Veidekke Industri og Vaktmesterkompaniet har hver sin kontrakt.

Alle entreprenørene har lokale underentreprenører, og totalt er det om lag 70 bedrifter. Totalt sysselsetter aktiviteten om lag 500 personer.

I tillegg til krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap, belønner Statens vegvesen entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler, reduksjon i svevestøv og brøyteprofiler som skal redusere fokksnø.

Her er alle de nye kontraktene: 

Område Km Entreprenør Kontraktbeløp mill. (eks. mva) Varighet (+ opsjon)
Oslo - Gardermoen 452 Vaktmesterkompaniet 705 5 (+3)
Hallingdal og Valdres 517 Presis Vegdrift 340 5 (+3)
Bergen 347 Mesta 492 5 (+3)
Sunnfjord 403 Mesta 249 5 (+3)
Haugesund 516 Mesta 387 5 (+3)
Steinkjer 311 Veidekke Industri 237 5 (+3)
Midtre Hålogaland 390 Presis Vegdrift 418 5 (+3)
Vest-Finnmark 548 Presis Vegdrift 440 5 (+3)
SUM 3484 3268

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Last ned bilde
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Last ned bilde
– Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen. Her sammen med daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
– Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen. Her sammen med daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye