Felleskjøpet Agri

Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat

Del
Til daglig er mange av dem konkurrenter. Nå samles store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner i et eget partnerskap hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum.
Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, styreleder Egll Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima,  Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri
Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, styreleder Egll Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri

Målet er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat.

– Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Det er ambisiøst, men vi har tro på at det skal være mulig, sier Egil Olsvik, styreleder for partnerskapet.

– Med denne visjonen setter vi også en god bærekraftstrategi: Mer norske råvarer, et styrket biologisk mangfold og sikring av bærekraft i hele verdikjeden, sier Egil Olsvik

Partnerskap

Nå lanseres «Partnerskap for matkorn og planteproteiner». Torsdag 26. august møttes representantene til det første fysiske møtet på Ås.

Det forpliktende samarbeidet favner kjente mataktører som blant andre Felleskjøpet Agri, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Orkla, Läntmannen Ceralia, Norgesmøllene. Også de fire store forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, BKLF og NHO-systemet i partnerskapet.

Styringsgruppa ledes av Egil Olsvik, som også er styreleder ved fakultetet BIOVIT, NMBU og tidligere konserndirektør i Nortura.

– Gjennom et så bredt partnerskap ligger det enorme muligheter for å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen i hele verdikjeden for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og planteprotein, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Sentrale satsingsområder

I dag foregår norsk kornproduksjon i flere regioner, men hovedtyngden ligger på Østlandet, som står for om lag 80 % av volumet som produseres. Det er først og fremst mathvete som benyttes til matkorn.

Partnerskapet mener det er grunnlag for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og har allerede identifisert noen sentrale satsingsområder:

  • Øke norskandelen i matmel til 90%
  • Norsk havre i norske gryn
  • Ta havredrikken hjem
  • Gjøre tacolefsa norsk

– Norske forbrukere ønsker norske råvarer på kjente og nye produkter. Økt bruk av norske kornråvarer og planteproteiner en del av vår strategi for bærekraft og konkurransekraft, sier Rune Johnsen i Norgesmøllene.

– Mer bevisste forbrukere stiller større krav til oss i vår produktutvikling. Økt krav om norske kornråvarer og bærekraft må vi som bransje levere på, sier Dorthe Gill Brudvik i Coop.

Det er ytterligere et mål med at partnerskapet at produksjonen av proteinrike vekster til mat skal økes.

– Stort potensiale

Etterspørselen etter proteinvekster i det daglige kostholdet er økende, og henger sammen med et økt fokus på plantebasert kost, en trend som i dagligvare blir omtalt som et gradvis skifte i forbruket. Dette markedet dekkes i dag hovedsakelig gjennom import. Klimaendringer og utviklingen i planteforedling er forhold som styrker muligheten for å øke norsk produksjon av proteinvekster.

– Et varmere klima gir nye dyrkningsmuligheter. Teknologi- og kunnskapsutviklingen både innen planteforedling, agronomi og prosessteknologi i industrien har de siste ti årene endret seg betydelig og gir nye muligheter. Det ligger stort potensiale i å utnytte den utviklingen til vår fordel. Målet er å øke produksjon og forbruk av norsk matkorn og proteinvekster, sier Egil Olsvik.

Nøkkelord

Kontakter

Mer informasjon:


Egil Olsvik, styreleder:
Tlf: 908 33 254 Epost: egil.olsvik@innolope.no


Per Christian Rålm, sekretær:
Tlf: 917 28 038 Epost: per.christian.ralm@felleskjopet.no

Bilder

Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, styreleder Egll Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima,  Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri
Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, styreleder Egll Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri
Last ned bilde
Første møte i "Partnerskap for matkorn og planteproteiner" fant sted ved matforskningsinstituttet Nofima på Ås. Foto: Felleskjøpet Agri
Første møte i "Partnerskap for matkorn og planteproteiner" fant sted ved matforskningsinstituttet Nofima på Ås. Foto: Felleskjøpet Agri
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe.

Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.