Lyse

Lyse med halvårsresultat på 1,3 milliarder

Del
Lyse-konsernet hadde et resultat på 1 309 millioner kroner i første halvår 2021, mot 479 millioner første halvår i fjor.
Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Forretningsområdet telekom leverer gode resultater og sterk kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten har god drift og få driftsforstyrrelser. Energiområdet preges av gode strømpriser og høyt produksjonsvolum, samt at det er første år der Røldal Suldal-kraftanleggene er inkludert.

- Vi legger bak oss et godt halvår med resultatforbedring i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett. En kald og tørr vinter, mer enn dobling av kraftproduksjonen sammenlignet med i fjor, få driftsforstyrrelser og ellers solid og effektiv drift er med på å forklare resultatene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Driftsresultatet ble på 3 122 millioner kroner, en økning på 2 273 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt var 1 309 millioner. 373 millioner av resultat etter skatt tilhører minoritetseiere i Lyses datterselskaper. Hydro utgjør gjennom sitt deleierskap i Lyse Kraft den største minoriteten. Lyse-konsernet betaler til sammen 1 739 millioner kroner i skatt i første halvår. Skattekostnadene inkluderer eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger. Tilsvarende tall for fjoråret var 249 millioner kroner.

Kaldt vær og mindre nedbør

Driftsresultat for energivirksomheten ble 2 513 millioner kroner, en økning på 2 097 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Fjoråret var uvanlig nedbørsrikt og mildt og Lyse utnyttet konsernets store magasinkapasitet til å fylle opp magasinene. En kald og tørr vinter har gitt en normalisering av den hydrologiske balansen i Norden. Dette i kombinasjon med økte kontinentale priser på kraft har ført til høyere kraftpriser. Rekordhøye CO2-priser og sterke kull- og gasspriser forklarer løftet i det kontinentale prisnivået. Vannkraftproduksjonen første halvår ble 6,6 TWh. En økning på 3,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen i produksjonsvolum skyldes gode kraftpriser kombinert med inn-konsolidering av Røldal-Suldal-kraftverkene. 1,7 TWh av produksjonen i første halvår tilhører Hydro.

Avtalen mellom Lyse og Hydro som samlet Lyse sine heleide og deleide kraftverk og Hydro sine ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) i Lyse Kraft DA, ble gjennomført 31.12.2020. Selskapets middelproduksjon er nå på om lag 10 TWh. Lyse Kraft DA har hovedkontor i Stavanger og eies 74,4% av Lyse og 25,6% av Hydro.

Lyse har ambisjoner om å være en sentral bidragsyter i det grønne skiftet og har gått sammen med BKK og Shell i et langsiktig, industrielt partnerskap for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Flere fiber- og TV-kunder

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 742 078 aktive fiberkunder ved utgangen av første halvår 2021. Driftsresultat for televirksomheten ble 466 millioner kroner mot 269 millioner i første halvår i 2020. En betydelig vekst i egeneide kunder gir økt dekningsbidrag, samtidig som det er god kontroll på utviklingen i indirekte kostnader.

Altibox-partnerskapet mottok prisen for mest fornøyde kunder for ellevte året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. I juni startet legging av sjøfiberkabelen NO-UK mellom Stavanger og Newcastle. Kabelen forventes ferdigstilt i henhold til plan i løpet av 2021. Altibox-partnerskapet vokser ifølge NKOM mest både på bredbånd og tv-distribusjon i Norge. Altibox-partnerskapet har fortsatt utbyggingen av sitt nasjonale sensornett, som muliggjør smarte løsninger for samfunnet. I første halvår har Lyse sammen med Haugaland Kraft og NTE investert 50 millioner kroner i en av Nordens ledende leverandører av sensorbaserte løsninger; Datek. Selskapet mobiliserer i det voksende markedet for smarte produkter og tjenester og har planer om flere spennende lanseringer innen energi- og smarte hjem-segmentet.

Få driftsavsbrudd i elnettet

Driftsresultat for elnettvirksomheten ble 217 millioner kroner, mot 205 millioner i første halvår i 2020. Resultatøkningen skyldes hovedsakelig lavere driftskostnader sammenlignet med samme periode i fjor. Elnettvirksomheten fortsetter med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

I april utbetalte Lyse 630 millioner kroner i utbytte til de fjorten eierkommunene basert på fastsatt årsregnskap for 2020, en økning på 30 millioner sammenlignet med utbytte utbetalt i fjor.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på Lyse-konsernet og det har i hele perioden vært full drift. Lyse fortsetter å følge situasjonen rundt koronapandemien løpende og gjennomfører tiltak dersom det er nødvendig.

Tall i millioner kroner 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Driftsinntekter 7 822 3 999 8 089
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) 4 036 1 614 2 616
Driftsresultat 3 122 849 1 042
Resultat før skattekostnad 2 922 638 617
Resultat etter skattekostnad
Resultat tilordnet Lyses aksjonærer 937 457 290
Resultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 373 22 64
Resultat etter skattekostnad 1 309 479 354

Nøkkelord

Kontakter

Eirik Børve MonsenKonserndirektør økonomi og finans

Tel:916 39 831

Bilder

Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Last ned bilde

Om Lyse

Lyse
Lyse
Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

+47 51 90 80 00http://www.lysekonsern.no

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen fornybar energi og telekommunikasjon. Lyse-konsernet er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar vannkraft og er landets fjerde største vannkraftprodusent. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom det landsomfattende Altibox-partnerskapet leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og gjennom mobiloperatøren Ice bygger vi Norges tredje 5G mobilnett.

Konsernet er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Våre eierkommuner legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet.

Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2022 var på om lag 11,5 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Lyse

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Lyse på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lyse

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye