Miljødirektoratet

Laksefisket strammes inn i Nordfjord og Namsfjorden

Del
På grunn av lite laks i elvene, stopper Miljødirektoratet laksefisket i vassdrag rundt Nordfjord og Namsfjorden 14 dager tidligere enn ordinær fisketid.
Laksefisket strammes inn i både vassdrag og sjø rundt Namsenfjorden og Nordfjord. Foto: Dag H. Karlsen
Laksefisket strammes inn i både vassdrag og sjø rundt Namsenfjorden og Nordfjord. Foto: Dag H. Karlsen

– For å beskytte de sårbare bestandene av den viktige laksen, og for å sikre at det vil være mulig å fiske laks fra disse vassdragene også i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense årets fiske, sier Lovise Marie Vårhus, fungerende seksjonsleder i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet. 

Lakseinnsiget omtrent halvert 

Foreløpige tall fra vassdragene rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag tyder på at lakseinnsiget i år er omtrent halvert sammenlignet gjennomsnittlige innsiget i perioden 2016-2019, som er grunnlaget for dagens lakseregulering 

Dette er basert på tall fra Norsk institutt for naturforskning, som har samlet inn blant annet fangstdata fra kilenotstasjoner og 40 laksevassdrag. 

– Situasjonen gir grunn til bekymring, og gjør at vi nå setter inn ekstraordinære tiltak, sier Vårhus. 

Miljødirektoratet fastsetter nå en midlertidig forskrift for å stramme inn laksefisket i disse områdene. I seks vassdrag i Nordfjord og fire i Namsfjorden vil laksefisket avsluttes tidligere enn ordinær fisketid. Se hvilke vassdrag dette gjelder nederst i saken. 

I tillegg vil den ukentlige fisketiden i sjø halveres i hele region Nordfjord og region Namsfjorden. Det innføres to dagers fiskeuke: fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. 

Forskriften gjelder fra 19. juli. 

Få laks også i Øst-Finnmark 

Også i Øst-Finnmark er innsiget av laksbetydelig lavere enn gjennomsnittet for 2016-2019. Her er det for tiden stor oppvandring av pukkellaks i vassdragene, men veldig lite atlantisk laks.  

Sør-Varanger jeger- og fiskeforening har midlertidig stengt fisket i Munkelva, Klokkerelva og Karpelva  fordi det rapporteres om svært lite laks som til nå har gått opp i disse elvene. 

Siden fisket med faststående redskap i sjø i alle regioner i Øst-Finnmark slutter allerede 21. juli, vil det ha liten effekt å halvere ukentlig fisketid i disse regionene. Miljødirektoratet fastsetter derfor ingen ekstraordinære tiltak i Øst-Finnmark. 

Innstrammingen gjelder disse vassdragene: 

Namsfjorden 

  • Salvassdraget (inkl. Moelva) 
  • Aursunda 
  • Bogna  
  • Namsen 

Nordfjord 

  • Gloppenelva 
  • Hopselva i Hyen 
  • Ryggelva 
  • Åelva og Ommedalselva 
  • Hjalma 
  • Aursunda 

Her finner du fisketidene for laks, sjøørret og sjørøye.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Laksefisket strammes inn i både vassdrag og sjø rundt Namsenfjorden og Nordfjord. Foto: Dag H. Karlsen
Laksefisket strammes inn i både vassdrag og sjø rundt Namsenfjorden og Nordfjord. Foto: Dag H. Karlsen
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye