Riksantikvaren

59,3 millioner til sikring av kulturhistorisk viktige kirker

Del
Både middelalderkirker og kirker fra før 1850 får støtte til vedlikehold
Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren
Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

- Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hele 328 tilskudd er fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.

Middelalderkirker og kirker fra før 1850
Resultatet av den femte utlysningen av tilskuddsmidler er nå klart. Denne gangen valgte Riksantikvaren, i samråd med Barne- og familiedepartementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet, å prioritere følgende kirker: eiere av kirkebygg fra 1850 og eldre kunne søke om utskifting av gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg, mens eiere av middelalderkirker i stein kunne søke om istandsetting eller sikring av klimaskallet og tilskudd til forprosjekt for både utbedring av murverk og slokkeanlegg.

Vedlikehold
Gjennom KAs Kirkekontroll i 2017 ble det klart at tårn, yttertak og yttervegger på middelalderkirker i stein er blant de bygningsdelene som kommer dårligst ut i tilstandsundersøkelsen. Det er disse delene av kirkebygget som er mest værutsatte. Mangelfullt vedlikehold av kirkens klimaskall vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader på bærende konstruksjoner og andre deler av bygget. Kirkekontrollen viser også at middelalderkirkene i stein har en alvorlig svak tilstand for ytterveggene. På grunn av den høye alderen, den kulturhistoriske verdien og den dårlige tilstanden kunne disse kirkene tildeles midler i denne omgang.

Når det gjelder større istandsetting av middelalderkirkenes murverk, så er man i hvert enkelt tilfelle nødt til å gjøre en grundig undersøkelse for å vurdere murveggenes tekniske tilstand, for å kunne bestemme omfanget og metoden for istandsettingen. Installasjon av slokkeanlegg i middelalderkirker har vist seg å være prosjekter som krever særskilt god planlegging både når det gjelder prosjektet som sådan og finansieringen. Derfor gis tilskudd nå til forprosjektering av slike viktige tiltak.

Fordeling
I utlysning nr. 5 fordeles 76 tilskudd på følgende måte:

  • 22 tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg
  • 28 tilskudd til istandsetting/sikring av klimaskall
  • 12 tilskudd til forprosjekt for utbedring av murverk
  • 14 tilskudd til forprosjekt slokkeanlegg

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren
Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye