OsloMet

Korona: Færre flyktninger i arbeidslivet, men flere tar utdanning

Del
Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien, men flere tar utdanning. Det viser en evaluering av regjeringens krisepakke for integrering som kom våren 2020.
Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Våren 2020 delte regjeringen ut en egen krisepakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien. Det ble også innført en midlertidig lov med tilpasninger i introduksjonsloven.

Forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet har evaluert innføringen av denne ‘integreringspakken’ og midlertidig lov. 

Rapporten viser at de som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Gitt situasjonen på arbeidsmarkedet under pandemien var dette en ventet utvikling. Arbeidsrelaterte tiltak for flyktninger, som praksis og utplassering, har det også vært færre av under pandemien.

– Det vi finner er en klar nedgang i arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammene, mens norskopplæringen og andre utdanningstiltak har holdt seg stabilt. Det sier forsker og prosjektleder Vilde Hernes ved NIBR, OsloMet.

– Det er likevel mange som bekymrer seg for kvaliteten i ulike typer undervisning, spesielt for deltakere med lavt utdanningsnivå og lave digitale ferdigheter, fortsetter hun.

Flere hovedfunn fra rapporten

  • Færre går over til arbeid, flere tar utdanning
  • Kommunene mener de ekstra midlene til integreringsarbeidet har vært svært viktig
  • Informasjonen og veiledningen fra statlige aktører opplevdes som mangelfull
  • Det har vært krevende for kommuner og fylkeskommuner å innføre nye tiltak under koronapandemien
  • Mange nyankomne innvandrere har ikke fått den ekstra norskopplæringen som de har krav på ifølge loven
  • Dårlig utbytte av norskopplæring og eventuelt mistede muligheter til å gjennomføre norskprøven kan ha store konsekvenser for den enkelte
  • Flyktninger med høy utdanning møter hindre for å ta i bruk sin kompetanse i Norge

Integreringspakke I og midlertidig lov

Som en del av regjeringens krisepakker i forbindelse med koronapandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke på 456 mill. kroner for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (heretter referert til som integreringspakke I).

Det ble også innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (heretter refertert til som ‘midlertidig lov’).

Formålet med forskningsoppdraget har vært å evaluere om integreringspakken I og midlertidig lov ble implementert etter intensjonen, og hvordan det har påvirket relevante aktørers integreringsarbeid under pandemien, samt eventuelle utfordringer i implementeringen.

Kontakter

Forsker og prosjektleder Vilde Hernes, NIBR, OsloMet. Tlf: 400 71 072, Vilde.Hernes@oslomet.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash
Last ned bilde
Forsker Vilde Hernes, NIBR, OsloMet. Foto: Sonja Balci, OsloMet
Forsker Vilde Hernes, NIBR, OsloMet. Foto: Sonja Balci, OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Instituttet har prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye