Statens vegvesen

Brødrene Dokken AS skal utbedre E16 Turtnes-Øye i Valdres

Del
Etter forhandlinger med tre entreprenører, har Statens vegvesen valgt valdresfirmaet Brødrene Dokken AS til å utbedre den vel tre kilometer lange strekningen mellom Turtnes og Øye på E16.
E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. (Foto: Statens vegvesen)
E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. (Foto: Statens vegvesen)

Etter at Statens vegvesen har evaluert tilbudene fra de tre entreprenørene som ble invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om utbedringen av E16 Turtnes-Øye, er det tilbudet fra Brødrene Dokken som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Brødrene Dokken AS har konkurert med Bertelsen & Garpestad AS og Entreprenørservice AS.

Tildeling i fire faser

Etter prekvalifisering leverte de tre entreprenørene sitt første pristilbud i slutten av april. Deretter var det forhandlinger med Statens vegvesen før de leverte et nytt, revidert tilbud i slutten av mai, basert på tilbakemeldinger fra Vegvesenet under forhandlingene.

I det reviderte tilbudet kunne entreprenørene oppnå fradrag i sitt pristilbud hvis de kunne vise til spesielt gode løsninger for organisering og gjennomføring av anleggsarbeidet.

– Under evaluering av de reviderte tilbudene la vi spesielt vekt på hvordan entreprenørene ville løse trafikkavvikling, framdrift, håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt klima og miljø. Vi fikk tre gode tilbud og alle tilbyderne leverte meget gode forslag til løsninger, noe som gjenspeiles i fradragene. Brødrene Dokken gikk av med seieren med både lavest tilbudssum og høyest fradrag, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Tilbyder

Kontrollregnet tilbudssum

Fradrag

Konkurransesum

Rangering

1. Bertelsen & Garpestad AS

91.995.000,00

13.000.000

78.995.000,00

2

2. Brødrene Dokken AS

85.432.743,85

13.500.000

71.932.743,85

1

3. Entreprenørservice AS

98.774.099,00

11.500.000

87.274.099,00

3

Starter i begynnelsen av august

Brødrene Dokken AS starter utbedringen av E16 mellom Turtnes og Øye i starten av august.

Dette skal gjøres på den 3,2 kilometer lange strekningen:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke

Utbedringen av E16 Turnes-Øye skal etter planen være ferdig i september 2022.

Fra før er Brødrene Dokken AS i gang med å utbedre den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo som ligger sør for strekningen de har fått tildelt nå.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. (Foto: Statens vegvesen)
E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.